Hoe financier je de thuiszorg voor je cliënt? Een passende zorgindicatie
Hoe financier je de thuiszorg voor je cliënt?
11/13/2018
8 min

Hoe financier je de thuiszorg voor je cliënt?

11/13/2018
8 min

Hoe regel je als zzp’er de thuiszorg aanvraag voor je cliënt bij de verschillende instanties? Bij welk zorgloket klop je aan? Welke financieringsmogelijkheden zijn er in de thuiszorg? Deze vragen beantwoord ik in dit blog. Je krijgt een overzicht in de wirwar van de instanties waar je terecht kan om thuis zorg aan te vragen.

Thuiszorg regelen, waar start je?

Er is thuiszorg nodig, waar begin je?

Ten eerste is het handig om te weten welke zorg thuis er precies nodig. Is er verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding nodig of is er behoefte aan huishoudelijke hulp? Vaak is het combinatie van deze zorg thuis nodig.

Verpleging is gericht op medisch handelen zoals injecteren of wondzorg en op preventie. Preventie wil zeggen dat ziektes of klachten worden voorkomen of dat verergering van ziektes en klachten worden voorkomen.

Persoonlijke verzorging is gericht op ondersteunen bij wassen en douchen en om bijvoorbeeld steunkousen aan te trekken. In het gratis e-book in 9 stappen een passende indicatie, geef ik je een concrete route map.

Bepaal bij welk loket je dient te zijn om thuiszorg aan te vragen

Nadat je weet welke zorg er nodig is kun je beslissen bij welk loket je dient aan te kloppen. Dat kan bij de gemeente zijn, de zorgverzekeraar of bij het CIZ.

Afhankelijk van de zorgvraag, de zorgbehoefte en de omstandigheden waarin jouw cliënt zich bevindt kan er een beroep worden gedaan op verschillende voorzieningen en mogelijkheden in de thuiszorg. De financieringsstromen binnen de ouderen-thuiszorg zijn: de Wmo, de Wlz of ZvW.

In deze video een kort overzicht van de verschillende instanties die toegang geven tot de thuiszorg.

Een aantal voorbeelden:

Bij de gemeente kun je terecht voor huishoudelijke hulp. Bij de zorgverzekeraar als je een beenwond dient te verzorgen. Bij de CIZ/zorgkantoor als er intensieve dementie zorg noodzakelijk is.

Wil je precies weten bij welk loket je wanneer moet zijn? Volg dan de masterclass het geheim van een passende zorgindicatie.   Hierin zet ik je alles duidelijk op een rij. In deze masterclass worden alle valkuilen zoals een te hoge eigen bijdrage besproken en of je wel of niet een PGB kunt regelen.

Regelhulp is een wegwijzer in het land van zorg en ondersteuning. Ook daar kun je terecht voor een overzicht.

Bij welke instanties kun je thuiszorg aanvragen?

Thuiszorg wordt gefinancierd door verschillende instanties; de gemeente, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor (samenwerkend zorgverzekeraars). Hieronder zal ik de verschillende instanties verder voor je uitdiepen.

Thuiszorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo loopt via de gemeente. Deze zorg is gericht op ondersteuning en begeleiding om thuis te kunnen blijven wonen. Aanpassingen in huis, hulpmiddelen en huishoudelijk hulp vallen hier bijvoorbeeld onder. De indicatie wordt geregeld door de gemeente zelf, een zogenoemde Wmo-consulent komt op huisbezoek om te bepalen welke zorg je cliënt nodig heeft. We noemen dit ook wel het keukentafelgesprek.

De basis van de Wmo is de participatiewet: ‘we’ willen ervoor zorgen dat iedereen zo goed als mogelijk mee kan doen aan de maatschappij. Een ander belang begrip in de Wmo is zelfredzaamheid. Onder zelfredzaamheid bevorderen verstaat de gemeente dat de cliënt zich zo goed als mogelijk thuis dient te kunnen redden. Als iemand bijvoorbeeld niet meer in staat is om te koken, dan kan Tafeltje dekje of maaltijd bezorging een oplossing zijn. Iemand is dan toch in staat om te kunnen eten. De gemeente gaat altijd eerst op zoek naar voor de hand liggende oplossingen; zoals hulp van familieleden of algemene voorzieningen.

Als iemand geen auto meer kan rijden kan openbaar vervoer een passend alternatief zijn. Wil je weten hoe je een indicatie regelt en waar je recht op hebt? In de masterclass het geheim van een passende indicatie geef ik je alle ins en outs over een indicatie via de Wmo.

Thuiszorg via de de zorgverzekeringswet (ZvW)


De ZvW wordt gefinancierd door de zorgverzekering, zoals de VGZ, CZ en Zilveren kruis. Deze wetgeving is gericht op het geven van medische zorg thuis, ook wel ‘verzorging en verpleging thuis’ of wijkverpleging genoemd. Het gaat hierbij om lichamelijke zorg. Denk aan ondersteuning bij douchen, hulp bij aan- en uitkleden of het geven van medicijnen. De indicatie voor de zorgverzekeringswet wordt geregeld door een HBO-V verpleegkundige (ook wel verpleegkundige niveau 5 genoemd). Deze zorg kan tijdelijk of langdurig van aard zijn.

Thuiszorg via de de Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz wordt verzorgd door de overheid in samenwerking met de grote zorgverzekeraars van Nederland.

De Wlz-indicatie wordt verzorgd door het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg). De Wlz-aanvraag kan door verschillende mensen worden aangevraagd.

Zoals de wijkverpleegkundige, de huisarts, de praktijkverpleegkundige, de cliënt of diens familie kan een CIZ-indicatie aanvragen. De aanvraag kun je doen via deze website . Waarna de indicatiesteller van het CIZ de indicatie komt toe- of afwijzen. Meestal gaan hier een aantal weken overheen.

De CIZ-indicatiewijzer kan meer informatie geven. Een Wlz indicatie wordt voornamelijk toegekend aan mensen die 24 uurs toezicht nodig hebben. Een ander criteria voor WLZ zorg is valgevaar of wanneer er gevaarlijks situaties ontstaan waardoor er permanent toezicht nodig is. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn wanneer iemand niet is staats is om te alarmeren of hulp in te schakelen wanneer dit noodzakelijk is.

Er wordt ook wel gesproken van een verpleegtehuis indicatie als er Wlz zorg geïndiceerd is, maar deze zorg kan – als de omstandigheden dit toelaten – ook prima thuis geleverd worden. Soms is er wel een Wlz indicatie nodig om voor een wachtlijst aan te melden voor een toekomstige opname in een instelling.

Als er een Wlz indicatie wordt afgeven kan er geen zorg meer worden geleverd via de Wmo of ZVw. De Wmo en ZvW indicatie stoppen per ingang van een Wlz indicatie.

Daarnaast zijn er nog wat valkuilen bij een Wlz indicatie. In deze video waarschuw ik je hiervoor.

Ik twijfel of er thuiszorg nodig is binnen de Wet langdurige zorg

Soms is het heel duidelijk bij welk loket je moet aankloppen. Soms zit je cliënt in een grijs gebied. Helaas zijn in de praktijk de scheidslijnen tussen de financieringsstromen niet zo duidelijk en bevinden cliënten zich vaak in een grijs gebied.

Cliënten hebben veelal niet alleen lichamelijke klachten, maar kunnen een combinatie hebben van zowel cognitieve als somatische problematiek. Bij welk loket klop je dan aan? Vaak is het handig om te kijken waar je cliënt het beste uit is; de meest passende thuiszorg ontvangt tegen de laagste eigenbijdrage. In bovenstaande video vertel ik je over een mogelijke valkuil van de Wlz. (Had ik je al vertelt dat ik ie in deze online masterclass alles uitleg 🙂

Het is belangrijk om een goede afweging te maken welke zorgindicatie wordt aangevraagd.

Omdat er groot verschil kan zijn in de hoeveelheid zorgtijd die een cliënt ontvangt in de verschillende wetgevingen. Ook de eigen bijdrage kan sterk toe- of afnemen.

Het betekent niet automatisch dat een Wlz aanvraag meer zorgtijd geeft dan bijvoorbeeld een indicatie bij de zorgverzekeraar.

Regelen van een zorgindicatie de thuiszorg

Indien je bij het juiste loket hebt aangeklopt, de zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor, dan is het tijd voor een zorgindicatie. Als je cliënt zorg nodig heeft in de thuissituatie is er eerst een zorgindicatie noodzakelijk om de zorg te financieren. Altijd!

Waarom je de indicatie als zelfstandig als zpp’er zou moeten organiseren, lees je in dit blog.

Bij ieder loket is er dus een indicatie nodig die je toegang geeft tot thuiszorg. In de indicatie staan onder andere waarom er zorg noodzakelijk is en hoeveel recht je hebt op zorg. Deze zorgindicatie wordt vastgesteld door een wijkverpleegkundige, een Wmo consulent of een CIZ medewerker. Deze gesprekken vinden meestal via een huisbezoek plaats.

Wil je weten hoe je dit goed voorbereid? Lees dan het dit e-book: in 9 stappen een passende indicatie. Bij de aanvraag van dit e-book zit namelijk ook een checklist ter voorbereiding op een indicatie gesprek.

Een goede voorbereiding is belangrijk, want dit zorgt ervoor dat je passende thuiszorg kunt organiseren. En passende zorg zorgt voor kwaliteit van zorg en dat de gewerkte uren gefinancierd kunnen worden.

Op welke manieren kun je de thuiszorg financieren?

Je kunt op verschillende manieren de thuiszorg financieren. Je kunt gebruik maken van een PGB of ZIN (zorg in natura). Zorg in natura kun je weer verlenen met ongecontracteerde of gecontracteerde zorg.

Beide hebben zowel voor als nadelen. Ongecontracteerde thuiszorg geeft bijvoorbeeld een lager tarief als zorgverlener dan gecontracteerde zorg. Aan de andere kant is het best lastig om een contract te krijgen met een zorgverzekeraar of een zorgkantoor. Met het zorgkantoor is het als zzp’er in de zorg zelfs onmogelijk om een contract voor elkaar te krijgen. Dat kunnen alleen grote zorgorganisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van eigen middelen, dat wil zeggen dat een cliënt of familieleden (bij) betalen voor de zorg die ze ontvangen. Zeker wanner er sprake is van comfortzorg en extra tijd besteden tijdens de zorgverlening. Het sociale aspect wordt steeds minder of niet vergoed door de instanties. Wil een cliënt tijd en aandacht (wat zo belangrijk en waardevol is),dan is bij betaling door je cliënt of familie een optie.

Een PGB om de thuiszorg te financieren

Een PGB is een zak met geld om de thuiszorg te financieren. Bij de Wmo, Wlz en de Zvw heb je recht op een PGB. Bij iedere wetgeving gelden er andere richtlijnen of er inderdaad een PGB word toegekend (uiteraard ;-)).

Zo kun je bij de Zvw geen PGB aanvragen voorkort durende zorg, tenzij bij palliatieve terminale thuiszorg.

Een PGB kost wat administratie, zeker in de opstartfase. Je zult aardig wat geduld moeten hebben om de formulieren in te vullen en te verwerken. De praktijk leert als de procedures eenmaal lopen, dan gaat het goed en snel. Een PGB heeft net als de andere financiereings mogelijkheden voor en nadelen. In de onderstaande video zet ik je alles op een rij.

Gecontracteerde en ongecontracteerde zorg om de thuiszorg te financieren

Via de zorgverzekeraar kun je als zelfstandig zorgverlener een contract afsluiten. Het is best een klus en je zult aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Iedere zorgverzekeraar heeft hier zijn eigen richtlijnen voor. AL komen ze in grote richtlijnen overheen. Soms dien je minimaal een HBO-Verpleegkundige te zijn om in aanmerking te komen voor een contract. In andere gevallen dien je samen te werken met een HBO-Verpleegkundige die mag indiceren.
Het nadeel van een contract is dat de zorgverzekeraar de voorwaarden in het contract in grote lijnen bepaald. Zoals de leveringsvoorwaarden en de tarieven. Deze macht heeft de zorgverzekeraar. Ga je niet akkoord met de voorwaarden, dan ontvang je geen contract met de zorgverzekeraar.
Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld een zorgplicht aan je cliënten. Daarnaast gelden er kwaliteitseisen waaraan je moet voldoen. De wettelijke eisen zoals dossierplicht en kwaliteitsbevordering worden regelmatig geïnspecteerd en gecontroleerd. Voldoe je niet aan die eisen dan zul je zorggeld moeten terugbetalen.
Vaak is er ook een zogenoemd zorgplafond gesteld, je mag niet meer zorg leveren dan het gestelde zorgplafond door de zorgverzekeraar. Dat kan nadelig zijn, juist als je meerdere cliënten aantrekt en dus meer thuiszorg gaat leveren. De zorg die je levert wil je natuurlijk wel gefinancierd krijgen. Is dit boven het zorgplafond (een afgesproken bedrag) dan krijg je geleverde zorg niet vergoed.

Het voordeel is dat je jouw facturen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar kunt sturen. Je hoeft je cliënten er niet mee lastig te vallen.

Ongecontracteerde zorg geeft een lager tarief dan gecontracteerde zorg. Er is dan een indicatie nodig verzorgt door een wijkverpleegkundige. Om de zorg te declareren heb je bijvoorbeeld een AGB-code nodig.  Je stuurt dan de factuur naar je cliënt. Je cliënt kan deze factuur bij de zorgverzekeraar declareren en je vervolgens uit betalen. In deze masterclass vind je alle ins en outs hoe je dit het beste kunt doen.

In 9 stappen een passende zorg indicatieStappen om de thuiszorg te financieren

Samenvattend zijn er de volgende stappen om de thuiszorg te financieren.

1. Je bepaalt welke thuiszorg nodig is

2. Je bepaalt bij welke instantie/loket de thuiszorg aanvraagt kan worden.

3. De indicatie wordt gesteld. Met dit e-book bereid je je goed voor op veel gestelde vragen.

4. Je beslist de financieringsvorm

5. je levert passende thuiszorg

6. Je verstuurt de factuur naar je cliënt of instantie.

Reacties
Categorieën