Hoe financier je de thuiszorg voor je cliënt?
arrow_drop_up arrow_drop_down
13 november 2018 

Hoe financier je de thuiszorg voor je cliënt?

Hoe regel je als zzp’er de thuiszorgaanvraag voor je cliënt bij de verschillende instanties? Bij welk zorgloket klop je aan? Welke financieringsmogelijkheden zijn er in de thuiszorg? Deze vragen beantwoord ik in dit blog. Overzicht in de wirwar van Wmo, Wlz en ZvW.

 

Als je cliënt zorg nodig heeft in de thuissituatie is er eerst een zorgindicatie noodzakelijk om de zorg te financieren. In iedere wetgeving (oftewel financieringsstromen) in de thuiszorg is dit zo geregeld. Afhankelijk van de zorgvraag en de omstandigheden waarin jouw cliënt zich bevindt kan er een beroep worden gedaan op verschillende voorzieningen en mogelijkheden in de thuiszorg. De financieringsstromen binnen de ouderen-thuiszorg zijn: de Wmo, de Wlz of ZvW. Er zijn ook mogelijkheden om bijvoorbeeld vrijwilligers-instanties in te schakelen, maar deze laat ik in dit blog buiten beschouwing.

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo loopt via de gemeente. Deze zorg is gericht op ondersteuning en begeleiding om thuis te kunnen blijven wonen. Aanpassingen in huis, hulpmiddelen en huishoudelijk hulp vallen hier bijvoorbeeld onder. De indicatie wordt geregeld door de gemeente zelf, een zogenoemde Wmo-consulent komt op huisbezoek om te bepalen welke zorg je cliënt nodig heeft.

 

De Wet langdurige zorg (Wlz)
Wlz wordt verzorgd door de landelijke overheid. Deze zorg wordt verdeeld in zogenaamde zorgzwaartepakketten. Deze Wlz-indicatie wordt verzorgd door het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg). De Wlz-aanvraag kan door verschillende mensen worden aangevraagd. Zoals de wijkverpleegkundige, de huisarts, de praktijkverpleegkundige, de cliënt of diens familie.  Waarna vervolgens de indicatiesteller van het CIZ de indicatie komt toe- of afwijzen. De CIZ-indicatiewijzer kan meer informatie geven. Deze vorm van zorg wordt voornamelijk toegekend aan mensen die 24 uurs toezicht nodig hebben. Er wordt ook wel gesproken van een verpleegtehuisindicatie, maar deze zorg kan – als de omstandigheden dit toelaten – ook prima thuis geleverd worden.

 

De zorgverzekeringswet (ZvW)
ZvW wordt gefinancierd door de zorgverzekering. Deze wetgeving is gericht op het geven van medische zorg thuis, ook wel ‘verzorging en verpleging thuis’ genoemd. Het gaat hierbij om lichamelijke zorg. Denk aan ondersteuning bij douchen, hulp bij aan- en uitkleden of het geven van medicijnen. De indicatie voor de zorgverzekeringswet wordt geregeld door een hbo-v verpleegkundige (ook wel verpleegkundige niveau 5 genoemd).

 

Grijs gebied
Helaas zijn in de praktijk de scheidslijnen tussen de financieringsstromen niet zo duidelijk en bevinden cliënten zich vaak in een grijs gebied. Cliënten hebben veelal niet alleen lichamelijke klachten, maar kunnen een combinatie hebben van zowel cognitieve als somatische problematiek.

 

Let op
Het is belangrijk om een goede afweging te maken welke zorgindicatie wordt aangevraagd.

Omdat er groot verschil kan zijn in de hoeveelheid zorgtijd die een cliënt ontvangt in de verschillende wetgevingen. Ook de eigen bijdrage kan sterk toe- of afnemen.

Het betekent niet automatisch dat een Wlz aanvraag meer zorgtijd geeft dan bijvoorbeeld een indicatie bij de zorgverzekeraar. Waarom je dit zelfstandig als zpp’er zou moeten organiseren, lees je in dit blog.

 

PGB of ZIN
Naast de zorgindicatie kun je een keuze maken voor een persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in natura (ZIN). Zorg in natura kun je weer verlenen in een ongecontracteerde of gecontracteerde vorm. Er zijn tal van opties en mogelijkheden om de zorg te organiseren. Maak hierin de beste keuze zowel voor jou als voor je cliënt en diens familie. Om je te ondersteunen een passende indicatie te organiseren kun je het e-book; in 9 stappen een passende indicatie downloaden.

 

In 9 stappen een passende

Reactie plaatsen