Wet langdurige zorg (WLZ) %%page%% - Welke zorg wordt geboden vanuit de wlz?
Wet langdurige zorg (WLZ)

Wet langdurige zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg, afgekort als Wlz, wordt uitgevoerd door de overheid en het zorgkantoor (samenwerkende zorgverzekeraars).

Een indicatie van de Wlz geeft recht op zorg thuis of zorg in een instelling. In de volksmond wordt een Wlz indicatie een verpleegtehuis indicatie genoemd.

Een Wlz indicatie is in principe levenslang geldig. Een Wlz indicatie kan alleen aangevraagd worden als er geen zicht meer is op verbetering van de gezondheid.

Voorbeelden zijn:
  • Chronische ziekten zoals Parkinson, dementie
  • Mensen met een aangeboren verstandelijke of lichamelijke beperking.

Welke zorg wordt geboden vanuit de Wlz?

Zorg vanuit de Wlz kan in een zorginstelling als ook thuis geleverd worden. Zorg die onder de Wlz valt is bijvoorbeeld:
  • Persoonlijke verzorging,
  • Verpleging,
  • Dagbesteding en dagopvang.

Soms is er de keuze dat een gedeelte van de zorg in een instelling plaats vindt zoals dagbesteding en andere zorg thuis zoals hulp bij de verzorging.

Waar kan de zorgindicatie voor de Wet langdurige zorg worden aangevraagd?

Toegang tot de Wlz wordt via het CIZ geregeld. Een CIZ-medewerker zorgt voor een indicatie voor de Wlz. Een verzoek tot indicatiestelling kan via het CIZ worden aangevraagd. Dat kan hier.

(Tips voor een passende indicatiestelling? Lees dit gratis e-book.).

Wat is een zorgzwaarte pakket?

Een zorgzwaarte pakket (zpp) beschrijft in welke ‘categorie’ de zorg valt die noodzakelijk is. Voorheen werd dit zorgprofiel genoemd. Er zijn verschillende zorgwaarte pakketten in de Wlz.

Hoe hoger het zorgzwaartepakket hoe meer zorg er noodzakelijk is. De zorgzwaartepakketten zijn onder verdeeld in een grondslag. Er is bijvoorbeeld een VenV grondslag (verpleging en verzorging). Er is onderverdeling gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking of voor mensen met een audio of visuele beperking). In VenV grondslag is zzp 4 het laagste pakket en zzp 10 het hoogste pakket.

In de volksmond wordt gezegd dat een VV4 recht geeft om te wonen in een bejaardentehuis of verzorgingstehuis.

VV5 is geschikt voor mensen met dementie.

VV10 wordt afgeven als iemand terminaal ziek is en reeds een Wlz indicatie heeft. Heeft iemand terminale zorg nodig dan wordt dat vergoedt vanuit de Zvw als iemand geen indicatie heeft voor de Wlz.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de Wlz? Voor wie is de Wlz bedoeld?

Wanneer zorg vanuit de Zvw en/ of de Wmo niet meer voldoende is kan een aanvraag voor de Wlz gestart worden (soms wordt dit verplicht). De Wlz is voor mensen die 24 uurs toezicht nodig hebben omdat er anders gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan valgevaar of mensen die dwalen in het geval van dementie.

De zorg van een Wlz kan thuis gegeven worden of via een opname.

Een Wlz indicatie is voor mensen waarvan we weten dat de gezondheid niet meer zal herstellen of verbeteren. Is de mogelijkheid op verbetering aanwezig dan is er geen indicatie voor de Wlz en wordt men verwezen naar de Wmo of de Zvw.

Voor mensen die thuis willen sterven, palliatief terminale thuiszorg nodig hebben kunnen een beroep doen op de Zorgverzekeringswet. Is er behoefte aan 24 uurs terminale thuiszorg in Limburg, dan wordt er hier hulp geboden. Is er een indicatie vanuit de Wlz dan wordt palliatief terminale zorg vanuit de Wlz aangeboden.

Wil je een indicatie aanvragen, lees dan eerst de tips uit dit gratis e-book in 9 stappen een passende indicatie aanvragen.

Is er een eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg?

De eigen bijdrage voor de Wlz wordt via het CAK geregeld. Deze eigen bijdrage kan flink oplopen. In de training het geheim van een passende indicatie onthul ik je alle ins en outs.

https://youtu.be/sVPRNUdBpcc

Is er een PGB mogelijk in de Wlz/ wet langdurige zorg?

Onder bepaalde voorwaarden is er een PGB mogelijk vanuit de Wlz. Dit staat verankert in het Nederlands recht.  Dit wordt geregeld in samenwerking met de SVB. Een aanvraag voor een PGB kan lange tijd (maanden) in beslag nemen. Wanneer eenmaal het PGB loopt, dan gaat het goed en snel.

Een PGB aan vragen? Lees de gratis tips uit dit ebook. Of volg de onlinetraining Het geheim van een passende thuiszorg indicatie
Anouk Stel
Door

Anouk Stel

op 28 Oct 2022

Hallo,mijn zoon heeft een lichamelijke, geestelijke en visuele beperking. nu heeft ciz de indicatie LG gegeven. terwijl hij eigenlijk onder de indicatie VG valt. wat moet ik doen?

Reactie plaatsen

Op de hoogte blijven van (gratis) workshops en trainingen over stervensbegeleiding?