De wet maatschappelijke ondersteuning
De wet maatschappelijke ondersteuning

De wet maatschappelijke ondersteuning

De wet maatschappelijke ondersteuning, afgekort ook wel de Wmo genoemd, wordt uitgevoerd door de gemeente.

Deze wet biedt ondersteuning aan burgers om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Waar kan de Wmo worden aangevraagd?

De ondersteuning kan worden aangevraagd via het gemeenteloket. In het zogenoemde keukentafelgesprek bepaalt de cliënt en de gemeente consulent bij welke ondersteuning er baat is. Voornamelijk worden oplossingen gezocht in het eigen netwerk. Zoals familie en voor de hand liggende oplossingen.

Wat is een Wmo-indicatie?

Om toegang te krijgen tot een vergoeding uit de Wmo is er een zorg indicatie nodig. Deze zorgindicatie wordt gesteld door een Wmo-consulent. Een Wmo-consulent is een werknemer van de gemeente die samen met de cliënt bepaalt of er zorg uit de Wmo noodzakelijk is om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. Meestal gebeurt een gesprek bij mensen thuis en noemen we dat een keukentafelgesprek.

In de Wmo staan participatie en zelfredzaamheid van de burger hoog in het vaandel (met andere woorden " Wat kan de cliënt zelf doen?").

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de Wmo? Voor wie is de Wmo bedoeld?

De Wet maatschappelijke ondersteuning is bedoeld voor burgers die zich niet zonder hulp zelfstandig kunnen wonen en waarbij geen beroep gedaan kan worden op voor de hand liggende voorzieningen of familie en kennissen. Wil je een indicatie aanvragen, lees dan eerst de tips uit dit gratis e-book in 9 stappen een passende indicatie aanvragen.

Een voorbeeld.

Kees kan zijn boodschappen niet meer doen omdat hij slecht ter been is vanwege ouderdom. Zijn vrouw is wel in staat om de boodschappen te doen. Er is een passende oplossing; er is dan geen beroep op de Wmo mogelijk.

Kan iemand niet meer koken dan kan tafeltje dekje worden geregeld. Als dit een passende oplossing is, kan er geen beroep gedaan worden op de Wmo.

Indien er geen passende oplossing wordt gevonden in voor de hand liggende voorzieningen dan kan er een beroep gedaan worden op de Wmo.

Welke zorg biedt de Wmo?

Voor ouderen die thuiszorg nodig hebben voorziet de gemeente in huishoudelijke ondersteuning, begeleiding (zoals ondersteuning bij stemmingswisselingen, bieden van structuur etc.) en ondersteunt in voorzieningen (zoals regiotaxi en hulpmiddelen; rollator, rolstoel).

De begeleiding kan 1 op 1 zijn, maar ook groepsbegeleiding zoals dagbesteding en dagopvang kan tot de mogelijkheden behoren.

Wie betaalt de Wmo?

De Wmo wordt betaald door gemeente. Iedere gemeente in Nederland krijgt geld van de overheid om het beleid te bepalen hoe de gemeente geld inzet voor de Wmo. Iedere gemeente heeft binnen bepaalde kaders mogelijkheden hoeveel en waar ze geld insteken ten behoeve van de Wmo om burgers te ondersteunen. De gemeente mag binnen landelijke kaders zijn eigen beleid bepalen.

De ondersteuning van de gemeente kan dus overal anders uit zien.

Is er een eigen bijdrage bij de Wmo?

Wanneer je zorg vergoedt krijgt uit de Wmo is er een vastgestelde eigen bijdrage. In 2020 is deze bijdrage €19,50 per vier weken. Deze bijdrage wordt betaald aan het CAK.

Het maakt daarbij niet uit hoeveel of hoe vaak je zorg via de Wmo ontvangt. Ieder jaar wordt deze eigen bijdrage aangepast.

Is er een PGB mogelijk in de Wmo?

Onder bepaalde voorwaarden is er een PGB mogelijk vanuit de Wmo. Dit staat verankert in het Nederlands recht. Iedere gemeente heeft andere voorwaarden om de mogelijkheid om een PGB aan te vragen. Ten eerste is er een indicatie nodig om recht te hebben op een vergoeding uit de Wmo. Ten tweede is er de keuze hoe de zorg vanuit de Wmo gefinancierd wordt. Indien er een toekenning is voor ondersteuning van de Wmo kan dit geregeld worden met een PGB of ZIN.

Een van de voorwaarden kan zijn dat iemand niet in een faillissement zit of in de schuldsanering. De gemeente kan een inschatting maken of de administratie last die bij een PGB komt kijken haalbaar is door de aanvrager. Is dit niet zo, dan kan een PGB worden geweigerd.

Een PGB aan vragen? lees de gratis tips uit dit ebook. Of volg de online training Het geheim van een passende thuiszorg indicatie

Reactie plaatsen

Op de hoogte blijven van (gratis) workshops en trainingen over stervensbegeleiding?