Wat is een PGB?Is een PGB veel werk? %%page%% - Ster in Zorg
Wat is een PGB?

Wat is een PGB?

PGB staat voor Persoons Gebonden Budget.
Het PGB is een financieringsvorm om de zorg zelfstandig te regelen en organiseren. Simpel gezegd is een PGB een geldbedrag dat aan de zorg mag worden besteed.
Je kunt het PGB simpelweg vergelijken met een pot geld waaruit je de zorg kan betalen. Achteraf moet je aantonen (door bijvoorbeeld facturen van de zorg) dat je dit bedrag daadwerkelijk aan zorg hebt besteed.
Een PGB is mogelijk in de Wmo, ZvW en de Wlz. Bij iedere wetgeving gelden er andere voorwaarden voor het recht op een PGB.
Ooit is het PGB in het leven geroepen als verkapte bezuinigingsmaatregel. Tegenwoordig wordt het PGB regelmatig gebruikt door mensen die meer controle willen uitoefenen op de zorg die ze ontvangen. Bijvoorbeeld omdat ze zelf de keuze in zorgverleners willen maken (dit kunnen dus ook familieleden of kennissen zijn). Lang niet alle zorgverleners krijgen de mogelijkheid om een contract af te sluiten met de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente. Een PGB is een oplossing om de zorg vergoed te krijgen en de gewenste zorgverlener in te schakelen en uit te betalen.

Het tarief van een PGB

Het tarief van een PGB is lager dan de reguliere tarieven ook wel tarieven in ZIN (zorg in natura genoemd).

Het tarief van het PGB wordt ieder jaar aangepast. De Wmo, de ZvW en de Wlz hebben ieder eigen tarieven voor het PGB.

Daarnaast zijn er verschillende tarieven voor professionele hulp (bijvoorbeeld zzp’ers in de zorg en thuiszorgorganisaties) en voor informele zorg (zoals bijvoorbeeld mantelzorgers, familieleden en kennissen).

De tarieven van een PGB Wlz 2020

De tarieven bij de VGZ voor een PGB

(De meeste zorgverzekeraars hebben vergelijkbare tarieven)

Voor het tarief van de gemeente kun je contact opnemen bij de gemeente van de (aankomend) budgethouder

Papierwerk en PGB

De administratieve last die bij een PGB komt kijken is velen malen groter dan bij zorg in natura (ZIN oftewel ‘reguliere’ zorg). Je zult echt even de tijd moeten nemen om de tig formuliertjes door te werken.

De gemeente, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar zijn niet zo blij met het recht op een PGB (de mogelijkheid tot een PGB is trouwens wettelijk vastgelegd). Als je aan de gestelde voorwaarden voldoet, is de instantie verplicht om je een PGB te verstrekken.

Vooral bij een Wlz PGB is de administratieve last groot. Nadat de CIZ-indicatie is afgegeven, dien je zorgbeschrijvingen en contracten van de zorgverleners te overhandigen. Vervolgens neemt de SVB de betalingen van het PGB voor zijn rekening. Het kan even duren voordat alle gegevens (het budget, de indicatie, de zorgverleners, contracten) bij de instantie bekend en gecontroleerd zijn.

Hier kunnen maanden overheen gaan.

Mijn ervaring is dat wanneer een PGB eenmaal loopt, dan gaat het goed. En snel!  Je zult door de zure appel heen moeten bijten om een PGB geregeld te krijgen. Zijn alle formuliertje ingevuld, aangevraagd en gecontroleerd, dan verloopt het (meestal) soepel.

Bij de ZvW valt de administratieve last voor een PGB, in verhouding mee. De uitbetalingen van de zorgfacturen zijn snel. De bottleneck van een PGB in de ZvW zit vooral in het regelen van de zorgindicatie. De indicatie voor wijkverpleging, wordt verzorgd door een HBO-Verpleegkundige die mag indiceren. Deze indicatiestellers voor de wijkverpleging zijn zeldzaam. De uitbetaling van deze thuiszorg via een PGB loopt via de zorgverzekeraar zelf.

Bij de Wmo is het bij iedere gemeente verschillend hoe snel en makkelijk een PGB-aanvraag procedure verloopt. Er zijn landelijke richtlijnen, maar de uitvoering ligt bij de gemeente zelf. Het komt voor dat er grote verschillen zijn bij de toekenning van een PGB door de gemeente. Als de gemeente een PGB heeft toegekend verlopen de betalingen van de zorgfacturen/ declaraties via de SVB.

De voor en nadelen van een PGB

In deze video onthul ik je kort de voor en nadelen voor een PGB.

https://youtu.be/6oFaDuIkmxs

 

 
Reactie plaatsen

Op de hoogte blijven van (gratis) workshops en trainingen over stervensbegeleiding?