Wat is een thuiszorg indicatie? %%page%% - Ster in Zorg | Aanvraag thuiszorg indicatie
Wat is een thuiszorg indicatie?

Wat is een thuiszorg indicatie?

Een thuiszorg indicatie is noodzakelijk om thuiszorg vergoed te krijgen. In de thuiszorgindicatie staat o.a. waarom je zorg nodig hebt, hoeveel zorg je nodig hebt en wanneer je zorg nodig hebt. Ook staat er een tijdsindicatie bij hoe lang de zorgmomenten naar inschatting mogen zijn.

Indicatie zorg aanvragen

Thuiszorg wordt gefinancierd door de Wmo, Zvw of de Wlz. Afhankelijk waar de thuiszorg wordt aangevraagd loopt de indicatie procedure anders.

CIZ-indicatie, een indicatie voor de Wlz

Als er een indicatie noodzakelijk is voor de Wlz, dan gaat de zorgaanvraag via het CIZ. Een CIZ-medewerker stelt de indicatie via een huisbezoek of telefonische consult vast. Dit huisbezoek is aan te vragen door de huisarts, de wijkverpleegkundige, familie, als ook door de cliënt zelf. Dit kan via CIZ. In dit e-book vind je tips om een passende indicatie te ontvangen.

De indicatie wordt uitgedrukt in een zorgzwaartepakket.

Deze indicatie kan gebruikt worden voor aanmelding wachtlijst instelling, zoals een verpleegkliniek, voor een opname in een zorginstelling, maar ook om de zorg thuis te verlenen. Er zijn de mogelijkheden voor een PGB of voor ZIN.

Indicatie Wmo, indicatie zorg via de gemeente

Een indicatie voor de Wmo, loopt via de lokale gemeente. Een aanvraag kan ingediend worden bij het gemeenteloket (Wmo loket of zorgloket). Vaak is de eerste stap om dit telefonisch aan te vragen. Er wordt een keukentafelgesprek gepland om de zorgbehoefte in kaart te brengen en naar mogelijk oplossing te zoeken. In dit e-book vind je tips om een passende indicatie te ontvangen. Er zijn de mogelijkheden voor een PGB of voor ZIN.

Indicatie thuiszorg Zvw, de zorgverzekeraar

Een indicatie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt afgegeven door een bevoegd wijkverpleegkundige. Een wijkverpleegkundige indiceert voor de zorgverzekeraar. Dat kan zowel voor een PGB zijn als voor ZIN. In dit e-book vind je tips om een passende indicatie te ontvangen.
Reactie plaatsen

Op de hoogte blijven van (gratis) workshops en trainingen over stervensbegeleiding?