Page content

Thuiszorg

Thuiszorg

Als het niet meer mogelijk is om zelfstandig thuis te kunnen of blijven wonen, kan ondersteuning in de thuiszorg noodzakelijk  zijn.

In Nederland is de financiering van de thuiszorg behoorlijk ingewikkeld. Afhankelijk waarom je ondersteuning nodig hebt (bijvoorbeeld door een verstandelijke handicap of door een hartziekte) en waarvoor je ondersteuning nodig hebt (bijvoorbeeld om je te helpen verzorgen of om te helpen de dag in te delen), valt de financiering onder een van de volgende wetten:

De Wmo

De Wlz

De Zvw

Indien er sprake is van palliatieve zorg/ terminale zorg zijn er mogelijkheden binnen deze drie wetgevingen. De zorg vraag en de sociale omstandigheden bepalen welke wetgeving de zorgvraag financiert.

Klik hier om de gratis  training terminale thuiszorg organiseren te bekijken

Comment Section

0 reacties op “Thuiszorg

Plaats een reactie


*