Wat is thuiszorg? - Ster in Zorg | Wat zijn de mogelijkheden in zorg thuis?

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg is hulp of zorg aan huis.

Als het niet meer mogelijk is om zelfstandig thuis te blijven wonen, kan ondersteuning in de thuiszorg noodzakelijk zijn.

De overheid in Nederland stuurt steeds meer aan op zorg in huis. Er is ondersteuning mogelijk op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke verzorging. Thuiszorg is er opgericht dat mensen zo lang mogelijk vellig thuis kunnen blijven wonen.

Deze zorg aan huis wordt geboden door thuiszorgorganisaties, door zzp'ers in de zorg, vrijwilligers en mantelzorgers.

In Nederland is de vergoeding van de thuiszorg behoorlijk ingewikkeld.

Afhankelijk waarom je ondersteuning nodig hebt (bijvoorbeeld door een verstandelijke handicap of door een hartziekte) en waarvoor je ondersteuning nodig hebt (bijvoorbeeld om je te helpen verzorgen of om te helpen de dag in te delen), valt de vergoeding onder een van de volgende wetten:

De Wmo (gemeente)

De Wlz (semi- overheid/ zorgkantoor)

De ZvW (zorgverzekeraar)

Indien er sprake is van palliatieve zorg/ terminale zorg zijn er mogelijkheden binnen alle drie deze wetgevingen.

Wanneer Wmo of Wlz of ZvW?

De terechte vraag die je waarschijnlijk stelt is; wanneer ga je naar welk loket?

Bij welke zorginstantie klop je aan? Daar bestaat nogal wat verwarring over, en soms is zorg niet duidelijk te scheiden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een been gebroken heeft en die aan dementie lijdt.  Diegene kan zich niet meer verzorgen. Komt dat door de dementie of door het gebroken been?

In de praktijk is het vaak én én. Een mens laat zich niet zo makkelijk in één hokje duwen. Het is een samenloop van omstandigheden, ziektebeelden en de omgeving.

Er is door de beleidmakers van Nederland gekozen om de zorg mogelijkheden te splitsen.

Wmo thuiszorg

De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.  De Wmo wordt door de gemeente uitgevoerd. De Wmo heeft als doelstelling om de zelfredzaamheid van de burger te vergroten. Concrete voorbeelden van zorg die de gemeente via de Wmo levert zijn: begeleiding, dagbesteding en dagopvang, vervoersmiddelen: scootmobiel, rollator, huishoudelijke hulp. Om toegang te krijgen tot de Wmo is er een indicatie nodig. Dit gebeurt via een keukentafelgesprek door de Wmo-consulent.

Lees meer over de Wmo.

ZvW Thuiszorg

De ZvW staat voor Zorgverzekering wet. De ZvW wordt door de zorgverzekeraar uitgevoerd. De zorgverzekering waar je verzekerd, bent regelt de thuiszorg. Thuiszorg die onder deze wetgeving valt is de wijkverpleging ook wel verpleging en persoonlijke verzorging genoemd. Denk hierbij aan hulp bij douchen, steunkousen aantrekken of insuline injecteren doordat het vanwege fysieke klachten niet meer of tijdelijk niet meer mogelijk is.

Denk ook aan injecteren, wondzorg en preventieve zorg bijvoorbeeld voorlichting geven bij diabetes 2. Om toegang te krijgen tot de ZvW; wijkverpleging; is er een indicatie nodig door de wijkverpleegkundige.

Lees meer over de ZvW.

Wlz thuiszorg

De Wlz staat voor Wet langdurige zorg thuis. In de volksmond ook welk verpleeghuiszorg genoemd. Echter deze zorg kan, indien de omstandigheden het toelaten, ook thuis uitgevoerd worden. De Wlz wordt uitgevoerd door het zorgkantoor. Het zorgkantoor is een samenwerking tussen meerdere zorgverzekeraars. Om toegang te hebben tot de Wlz is er een CIZ-indicatie nodig.

Lees meer over de Wlz.

Thuiszorg aanvragen

Als er thuiszorg nodig is, kun je starten bij een thuiszorgaanbieder die je bevalt. Deze kunnen je verder helpen met alle procedures. Vaak hebben grote thuiszorgorganisaties contracten met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor en worden de financieringsstromen vanzelf geregeld. Je kunt ook terecht bij een wijkverpleegkundige. Vaak kan de huisarts of praktijkondersteuner hier advies in geven.

Thuiszorg via een PGB

Een PGB is een Persoonsgebonden Budget. Het is in grote lijnen een zak met geld die je besteed aan zorg. Voornamelijk mensen die zelf de regie in eigen hand willen hebben en willen bepalen hoe de zorg geregeld wordt kiezen voor een PGB. Met een PGB kun je zelf de zorg inkopen en dus precies uitkiezen wie de zorg levert. Als de thuiszorg wordt geleverd door een grote organisatie dan kies je niet zelfstandig welke medewerkers er over de vloer komen.

Het zelf kiezen wie je zorgverleners zijn (en daarmee ook afspraken maken over bijvoorbeeld de inhoud van de zorg of over tijdstippen) is het grote voordeel van een PGB. Een PGB kan onder verschillende voorwaarden geregeld worden in zowel de ZvW, Wmo als de Wlz.

Thuiszorg ongecontracteerde of gecontracteerde zorg

De zorgverzekeraar heeft naast een PGB ook nog een andere mogelijkheid als een zorgaanbieder geen contract heeft met de zorgverzekeraar. We spreken van ZIN (zorg in natura).  Deze zorg kan met of zonder contract plaats vinden.  Ongecontracteerde of gecontracteerde thuiszorg.  In het Nederlands wetboek staat dat er een vrije artsenkeuze is. Als burger mag je zelf kiezen welke arts, maar ook fysiotherapeut, verpleegkundige, je de zorg ontvangt. Niet iedere zorgverlener heeft een contract met een zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar geeft beperkt contracten uit. We spreken van ongecontracteerde zorg als betreffende beroepsoefenaar geen contract heeft met de zorgverzekeraar.

Meestal is dan de vergoeding dan lager. Als bijvoorbeeld organisatie A een contract heeft met de zorgverzekeraar dan vergoed deze 100 % van het afgesproken tarief.

Bij organisatie B die geen contract heeft met de zorgverzekeraar is er een vergoeding van 80 %.  Het percentage  mede afhankelijk van de soort zorgpolis.

Dit hoeft niet per se te betekenen dat de je meer betaald voor de thuiszorg. Vaak zijn ongecontracteerde zorgorganisaties lager in hun tarief.

Verschil thuiszorg en wijkverpleegkundige

Er worden begrippen door elkaar gehaald. Ter verduidelijking. Thuiszorg is alle zorg die thuis nodig is.

Een wijkverpleegkundige is een HBO-verpleegkundige die de thuiszorg namens de zorgverzekeraar toekent.

Thuiszorg kan bestaan uit verschillende medewerkers/ zorgverleners die samen werken in een team. Huishoudelijk hulp, verzorgende, helpende, verpleegkundige en begeleiders kunnen in een zorg team samenwerken. Al deze mensen vormen tezamen thuiszorg die nodig is. De wijkverpleegkundige is diegene die deze thuiszorg coördineert. Soms helpt de wijkverpleegkundige mee in de zorg die er nodig is. Soms is de wijkverpleegkundige diegene die regelmatig polshoogte neemt en in samenspraak de zorg ophoogt of afbouwt.

Ik heb thuiszorg nodig

Thuiszorg wordt geboden door verschillende grote en kleine zorgorganisaties. De vraag is welke zorg heb je nodig? Het voordeel van een grote organisatie is dat ze veel expertise in huis hebben. Zoals een diabetesverpleegkundige, COPD verpleegkundige, wondverpleegkundige. Bij kleinere organisaties zijn deze specialisaties meestal niet gebruikelijk. Palliaterm is een kleine organisatie, maar wel gespecialiseerd in palliatieve terminale thuiszorg.

Het voordeel van een kleine organisatie, of van zzp’ers is dat er makkelijker afspraken gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld tijdstip van zorg en de teams zijn kleiner (minder verschillende zorgverleners over de vloer).

In het e-book in 9 stappen een passende indicatie vind je concrete stappen hoe je de thuiszorg kunt regelen. Dit e-book helpt een keuze te maken wat goed bij je past.

Wat kost thuiszorg

De thuiszorg wordt betaald door de zorgverzekeraar, de gemeente en het zorgkantoor. Er is een eigen bijdrage verplicht voor de Wmo en de Wlz. Deze eigen bijdrage is te berekenen bij het CAK. Dit is ook de instantie die het geld incasseert voo rje eigen bijdrage van de thuiszorg bij de gemeente en het zorgkantoor.

Bij de zorgverzekeraar is er vooralsnog geen eigen bijdrage, wel gaat de thuiszorg van het eigenrisico af.

 

Thuiszorg indicatie

Om toegang te hebben tot thuiszorg is er een zorgindicatie nodig. Deze zorgindicatie vertelt welke, hoeveel en waarom er zorg nodig is. In de Wlz, Wmo en de ZVw is er een zorg indicatie noodzakelijk.

 

Gratis checklist ter voorbereiding op de laatste levensfase?