Wat doet een wijkverpleegkundige? %%page%% - Maastricht & Zuid-Limburg
Wat doet een wijkverpleegkundige?

Wat doet een wijkverpleegkundige?

Een wijkverpleegkundige is een HBO geschoolde verpleegkundige (HBO-V verpleegkundige) die gespecialiseerd is in de thuiszorg. Deze verpleegkundige helpt bij het organiseren van de zorg thuis.

Hij of zij regelt, organiseert en coördineert de thuiszorg. Meestal met de doelstelling om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Als dit niet meer mogelijk of wenselijk is dan kijkt de wijkverpleegkundige naar een passende oplossing.

De wijkverpleegkundige ondersteunt familieleden (mantelzorgers) om de zorg thuis te kunnen verlenen. Ook helpt hij/zij met verpleegtechnisch handelen, geeft voorlichting en helpt bij de persoonlijke verzorging.

 Wijkverpleging en thuiszorg aanvragen

Iedere thuiszorgorganisatie heeft een aantal wijkverpleegkundigen in dienst. Een wijkverpleegkundige is een HBO-verpleegkundige. Een verpleegkundige in de wijk is een niveau 4 verpleegkundige (MBO opgeleid).

Alleen een HBO- verpleegkundige mag volgens de regels een indicatie aanvragen bij de zorgverzekeraar. Een indicatie geeft recht op vergoeding van de thuiszorg. (Hulp bij een indicatie aanvragen? Het e-book in 9 stappen een passende thuiszorgindicatie zet alles op een rijtje).

Als er thuiszorg nodig is dan is dat aan te vragen bij een thuiszorgorganisatie. Iedereen is vrij om te kiezen voor een geschikte thuiszorgorganisatie die het beste bij de zorgvraag past.

De organisatie schakelt een wijkverpleegkundige in om te beoordelen welke thuiszorg er nodig is.

Als er een PGB gewenst is, kan een particuliere wijkverpleegkundige ingeschakeld worden of een wijkverpleegkundige van een gecontracteerde thuiszorgorganisatie.

Wijkverpleegkundige en indiceren thuiszorg

De wijkverpleegkundige maakt een zorgplan waarin hij of zij opstelt wat de doelstelling van de thuiszorg is. Welke zorg er nodig is, hoe vaak en hoe lang deze zorg gegeven dient te worden.

Bijvoorbeeld:

Doelstelling van de zorg:

Een cliënt dient de juiste medicatie in te nemen volgens voorschrift van de huisarts.

Uitvoering/interventie:

De cliënt wordt iedere dag gebeld om te helpen herinneren zijn medicatie op tijd in te nemen.

Het zorgplan of te wel de zorgindicatie is de toegang tot betaling/vergoeding van de thuiszorg door de zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige dient te indiceren volgens landelijke richtlijnen en is daarbij sterk gebonden aan wettelijke regels en voorschriften van de zorgverzekeraar.

Soms wordt de thuiszorg niet door de zorgverzekeraar (ZvW) maar uit de Wlz of de Wmo vergoed. Als deze thuiszorg regelen een worsteling is dan is deze masterclass de oplossing en zet alles op een rij.

Wijkverpleegkundige en het zorgplan/indicatie

De wijkverpleegkundige maakt een zorgindicatie (een zorgplan) en bepaalt samen met de cliënt en eventueel diens familieleden hoeveel thuiszorg er noodzakelijk is.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, vanwege de bezuinigingen, hebben wijkverpleegkundigen steeds minder tijd tot hun beschikking. De zorgverzekeraar noemt dit doelgericht werken, de thuiszorg moet efficiënter en effectiever worden ingezet. Een zorg indicatie dient echter voldoende tijd te geven om de zorg verantwoord aan te bieden. Om de thuiszorg goed te verwoorden staan in dit e-book belangrijk tips om een passende indicatie te regelen.

Wijkverpleegkundige en een herindicatie

De wijkverpleegkundige dient de thuiszorg te evalueren. Soms gebeurt dit maandelijks, maar minstens 1 keer per zes maanden is verplicht.
  • Zijn de gestelde doelen behaald?
  • Zijn er punten ter verbetering?
  • Is de gezondheidssituatie hetzelfde gebleven, verbeterd of juiste verslechterd?

Vanuit de evaluatie worden doelen aangepast en bijgesteld en het zorgplan aangepast. Dat kan betekenen dat een zorgindicatie veranderd. Er kan meer of minder tijd worden geïndiceerd.

Wijkverpleegkundige en een PGB

Een PGB-indicatie kan door de wijkverpleegkundige gesteld worden voor de thuiszorg vanuit de zorgverzekeraar; zorgverzekerings Wet (ZvW).

Een PGB voor de Wmo of de Wlz kan een wijkverpleegkundige aanvragen maar dat is niet verplicht. Bij de zorgverzekeraar geldt die verplichting wel.

Een andere zorgverlener of een familielid kan zich melden bij het CIZ voor een Wlz indicatie of bij de gemeente voor een Wmo indicatie. In deze masterclass leer je precies hoe je dit doet.
Reactie plaatsen

Op de hoogte blijven van (gratis) workshops en trainingen over stervensbegeleiding?