Welke zorg kun je thuis ontvangen in de laatste levensfase?
arrow_drop_up arrow_drop_down

 Welke zorg kun je thuis ontvangen in de laatste levensfase?

Zorg in de laatste levensfase, ook wel palliatieve of terminale zorg genoemd, kan op verschillende plekken plaatsvinden. Veel mensen willen het liefst thuis sterven om daar afscheid te nemen. Andere mogelijkheden zijn: het ziekenhuis, het hospice, het Bijna-thuis-huis, of de palliatieve unit van een verpleegkliniek.

Het ziekenhuis is niet de plek om te ‘kiezen’ om heen te gaan. Deze optie is mogelijk wanneer er medisch vervelende complicaties zijn die niet thuis behandeld kunnen worden. Of omdat iemand is opgenomen vanwege andere redenen, en dan te ziek is om te vervoeren naar een andere plek.

Veel mensen weten niet dat er thuis veel zorg mogelijkheden zijn. Persoonlijk vind ik dit de mooiste optie; de persoon kan dan afscheid nemen in zijn eigen leefomgeving, zijn vertrouwde kring om zich heen.

Welke zorg is thuis nodig in de laatste levensfase?

Als je dierbare ziek is en graag thuis wil blijven om te sterven is er zorg nodig. (Ik heb een gratis checklist voor je gemaakt wat er geregeld moet worden wanneer je dierbare thuis wil blijven om te sterven.)

De zorg die thuis nodig is voor een stervende is afhankelijk van persoonlijke wensen en behoeften. Daarnaast is het verloop van het ziekteproces van invloed.

Een paar aandachtspunten om bij stil te staan:

  • Heeft iemand pijn?
  • Is de conditie slecht?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van iemand?
  • Welke taken moeten (gedeeltelijk) worden overgenomen? (koken, ondersteunen bij eten, bij toiletgang en persoonlijke verzorging)

In de checklist vind je de overige aandachtspunten die belangrijk zijn om de beste zorg en zoveel mogelijk comfort voor je dierbare te regelen.

Welke ondersteuning is thuis mogelijk in de laatste levensfase?

Ondersteuning in de thuis situatie kan bijvoorbeeld bestaan uit verpleging en verzorging, zoals ondersteuning bij wassen en douchen, om pijn te bestrijden, het geven van medicijnen en infuuszorg.

In deze video geef ik 3 tips over palliatieve /terminale thuiszorg regelen.

Wie verleent de zorg in de laatste levensfase?

  • Een thuiszorgorganisatie (klein of groot) of freelance zorgverleners (zzp’ers in de zorg) kunnen ondersteuning bieden in de laatste levensfase. Palliatieve /terminale zorg wordt vergoedt door de zorgverzekeringswet (Zvw). Deze thuiszorg zit bij iedere Nederlander in het basispakket. De financiering voor terminale thuiszorg kan via een persoonsgebonden budget (PGB) of via zorg in natura (ZIN). In deze video vertel ik je meer over de financiering van  terminale thuiszorg.

 

Persoonlijk vind ik een kleine thuiszorgorganisatie prettig om mee te werken, omdat je persoonlijke afspraken maakt en zorg beter kunt afstemmen. De lijntjes bij een kleine thuiszorgorganisatie zijn korter en directer. Dat kan meestal niet bij grote thuiszorgorganisaties.

De zorgmomenten kunnen verschillen van enkele keren per dag/nacht tot 24 uurs zorg.

Er zijn thuiszorgorganisaties die zich gespecialiseerd hebben in 24 uurs zorg thuis te leveren. Dat betekent dat er 24 uur een professionele zorgverlener in huis is, die ondersteunt waar nodig.

  • In Nederland zijn ook vrijwillige terminale thuiszorgorganisaties die aanvullende zorg bieden met opgeleide vrijwilligers.
  • Indien gewenst kan de familie de zorg geheel zelfstandig uitvoeren of een gedeelte van de zorg op zich nemen. Dat kan een mooi afscheidsritueel zijn. De thuiszorg kan hierin een grote of kleine rol spelen ter ondersteuning.
  • In de meeste gevallen is de huisarts nauw betrokken om te ondersteunen in de laatste levensfase. En je kunt hulp vragen aan een wijkverpleegkundige om tips en advies te ontvangen bij eventuele problemen of vragen. De wijkverpleegkundige kan, net als de huisarts, ondersteuning bieden bij klachten die in de laatste levensfase voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan pijn of misselijkheidsklachten.

 

Familie vindt het vaak eng of spannend als iemand komt te overlijden; ook daar kan de thuiszorg uitleg en ondersteuning in aanbieden.

 

Mijn naam is Diana Stassen. Ik help jou als je zorgt voor je ongeneeslijke zieke familielid. Ik doe dit o.a. door je een luisterend oor aan te bieden. Omdat ik weet uit persoonlijke ervaring hoe moeilijk en zwaar het is om te zorgen voor je ongeneeslijk zieke dierbare. Daarnaast kan ik je als zorgprofessional advies geven, maar dat hoeft niet. Dit luisterend oor biedt ik aan via een Bakkie Troost gesprek. Klik hier voor meer informatie en om een telefonische afspraak te plannen.
Met onderstaande checklist heb ik een aantal belangrijke aandachtspunten op papier gezet. Je kunt de checklist gratis downloaden.

 

 

 

Reactie plaatsen