Welke zorg kun je thuis ontvangen in de laatste levensfase?
 Welke zorg kun je thuis ontvangen in de laatste levensfase?
07/03/2018
3 min

 Welke zorg kun je thuis ontvangen in de laatste levensfase?

07/03/2018
3 min

Zorg in de laatste levensfase, ook wel palliatieve of terminale zorg genoemd, kan op verschillende plekken plaatsvinden. Veel mensen willen het liefst thuis sterven om daar afscheid te nemen. Andere mogelijkheden zijn: het ziekenhuis, het hospice, het Bijna-thuis-huis, of de palliatieve unit van een verpleegkliniek.

Het ziekenhuis is niet de plek om te ‘kiezen’ om heen te gaan. Deze optie is mogelijk wanneer er medisch vervelende complicaties zijn die niet thuis behandeld kunnen worden. Of omdat iemand is opgenomen vanwege andere redenen, en dan te ziek is om te vervoeren naar een andere plek.

Veel mensen weten niet dat er thuis veel zorg mogelijkheden zijn. Persoonlijk vind ik dit de mooiste optie; de persoon kan dan afscheid nemen in zijn eigen leefomgeving, zijn vertrouwde kring om zich heen.

Welke zorg is thuis nodig in de laatste levensfase?

Als je dierbare ziek is en graag thuis wil blijven om te sterven is er thuiszorg nodig. (In deze checklist staat alles voor je op een rij, wat er geregeld moet worden wanneer je dierbare thuis wil blijven.)

De zorg die thuis nodig is voor een ongeneeslijke zieke die stervende is, is afhankelijk van persoonlijke wensen en behoeften. Daarnaast is het verloop van het ziekteproces van invloed. Soms treden er complicaties op, waardoor er meer zorg noodzakelijk is. Ook de hulp die reeds aanwezig is, is van invloed. Zijn er mantelzorgers aanwezig die kunnen en willen helpen? Of vinden ze dat eng en spannend?

Een paar aandachtspunten om bij stil te staan:

  • Heeft iemand pijn?
  • Is de conditie slecht?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van iemand?
  • Welke taken moeten (gedeeltelijk) worden overgenomen? (koken, ondersteunen bij eten, bij toiletgang en persoonlijke verzorging)

In de checklist vind je de overige aandachtspunten die belangrijk zijn om de beste zorg en zoveel mogelijk comfort voor je dierbare te regelen.

Welke ondersteuning is thuis mogelijk in de laatste levensfase?

Ondersteuning in de thuis situatie kan bijvoorbeeld bestaan uit verpleging en verzorging, zoals ondersteuning bij wassen en douchen, om pijn te bestrijden, het geven van medicijnen en infuuszorg. Ook ondersteuning bij rouw en verliesverwerking, omgaan met een slechter wordende gezondheid, een naderend overlijden, of begeleiding met alle regeltaken, is normaal in de palliatieve terminale thuiszorg.

In deze video geef ik 3 tips over palliatieve /terminale thuiszorg regelen.

Wie verleent de terminale thuiszorg in de laatste levensfase?

Een thuiszorgorganisatie (klein of groot) of freelance zorgverleners (zzp’ers in de zorg) kunnen ondersteuning bieden in de laatste levensfase. Palliatieve /terminale zorg wordt vergoedt door de zorgverzekeringswet (Zvw). Deze thuiszorg zit bij iedere Nederlander in het basispakket. De financiering voor terminale thuiszorg kan via een persoonsgebonden budget (PGB) of via zorg in natura (ZIN). In deze video vertel ik je meer over de financiering van  terminale thuiszorg.

Wil je de zorg via een PGB regelen? Dan raad ik je deze workshop ‘wegwijs in de thuiszorg’ aan. Hierin vertel ik je alles over het regelwerk en bij welk loket je het best kunt aankloppen. Dit bespaart je frustraties, tijd en geld.

Persoonlijk vind ik een kleine thuiszorgorganisatie prettig om mee te werken, omdat je persoonlijke afspraken maakt en zorg beter kunt afstemmen. De lijntjes bij een kleine thuiszorgorganisatie zijn korter en directer. Dat kan meestal niet bij grote thuiszorgorganisaties.

De zorgmomenten kunnen verschillen van enkele keren per dag/nacht tot 24 uurs aanwezigheid.

Er zijn thuiszorgorganisaties zoals Palliaterm die zich gespecialiseerd hebben in 24 uurs thuiszorg te leveren in de terminale fase. Dat betekent dat er 24 uur een professionele zorgverlener in huis is, die ondersteunt waar nodig. Het voordeel van 24 uurs zorg is dat je altijd op een zorgprofessional kunt terugvallen. Er is altijd hulp en ondersteuning binnen bereik. Dat is vaak een geruststelling. Wil je de mogelijkheden van 24 uurs terminale thuiszorg in Limburg bespreken? neem dan hier contact op voor vrijblijvend advies

Waar kun je terecht voor hulp in de terminale palliatieve fase?

  • In Nederland zijn ook vrijwillige terminale thuiszorgorganisaties die aanvullende zorg bieden met opgeleide vrijwilligers.
  • Indien gewenst kan de familie de zorg geheel zelfstandig uitvoeren of een gedeelte van de zorg op zich nemen. Dat kan een mooi afscheidsritueel zijn. De thuiszorg kan hierin een grote of kleine rol spelen ter ondersteuning.
  • In de meeste gevallen is de huisarts nauw betrokken om te ondersteunen in de laatste levensfase. En je kunt hulp vragen aan een wijkverpleegkundige om tips en advies te ontvangen bij eventuele problemen of vragen. De wijkverpleegkundige kan, net als de huisarts, ondersteuning bieden bij klachten die in de laatste levensfase voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan pijn of misselijkheidsklachten.
  • Een hypnotherapeut die gespecialiseerd is in gezondheidsklachten of complicaties zoals pijn, angst kan ondersteunen om rust te bevorderen.

Familie vindt het vaak eng of spannend als iemand komt te overlijden; ook daar kan de thuiszorg uitleg en ondersteuning in aanbieden.

Mijn naam is Diana Stassen. Ik ben wijk & palliatief verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en hypnotherapeut. Ik help jou zorgen in de laatste levensfase op een natuurlijke manier om te zorgen voor een waardevol afscheid.

Met onderstaande checklist heb ik een aantal belangrijke aandachtspunten op papier gezet. Je kunt de checklist gratis downloaden.

Reacties
Categorieën