Wat is indiceren of indicatie stellen in de thuiszorg?%%page%% - Ster in Zorg
Indiceren

Indiceren

Indiceren is indicatie stellen voor de zorg thuis. Er is een zorgindicatie noodzakelijk om de zorg vergoed te krijgen.

Het maakt daarbij niet uit of je zorg ontvangt via de Wmo, ZvW of Wlz.

Wie mag indiceren in de thuiszorg?

Voor de Zorgverzekeringswet (ZvW) mag een HBO-Verpleegkundige een indicatie voor thuiszorg afgeven. Een HBO-Verpleegkundige wordt ook wel wijkverpleegkundige genoemd.

Toegang tot de zorg van de gemeente (Wmo) wordt bepaald door de Wmo consulente. De Wmo-consulente is iemand ingesteld door de gemeente zelf. Meestal heef de Wmo consulent een achtergrond in de zorg zoals verpleegkundige, ergotherapeut of maatschappelijk werker.

Voor toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) zorgt het CIZ. CIZ staat voor centrum indicatiestelling.

Een CIZ-medewerker indiceert een indicatie en bepaalt of er recht is op een zorgzwaartepakket in de Wlz.

Tijd bij het indiceren

De zorg indicatie bepaalt hoeveel tijd er aan de uitvoering van de zorg mag worden besteed. De indicatie geeft namelijk recht op een vergoeding bij het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar. Diegene die de indicatie stelt is verantwoordelijk om de zorgbehoefte en de zorgvraag in kaart te brengen en daarbij een inschatting te maken hoeveel tijd er noodzakelijk is om de aan de hulpvraag te voldoen.

Reactie plaatsen

Op de hoogte blijven van (gratis) workshops en trainingen over stervensbegeleiding?