Palliatieve en terminale zorg

Palliatieve en terminale zorg

Palliatieve zorg is zorg die in de laatste levensfase geboden wordt.

Deze zorg richt zich vooral op het welbevinden en niet op de genezing van ziekten. Beter worden is niet meer mogelijk. In de palliatieve zorg worden mensen (medisch) behandeld, om klachten te verminderen (maar dus niet om te genezen).

Belangrijke aandachtspunten zijn kwaliteit van leven i.p.v. verlenging van leven (kwantiteit).

De begrippen palliatieve zorg en terminale zorg worden vaak door elkaar gebruikt. In wezen zijn ze hetzelfde. Beiden gaan over de zorg in de laatste levensfase.

In de volksmond wordt terminale zorg vaak gebruikt om het allerlaatste stukje van iemands leven aan te geven. De laatste dagen als ziektebed. Palliatieve zorg wordt iets breder gezien. Bijvoorbeeld de laatste weken of maanden van iemands leven.

Gratis checklist ter voorbereiding op de laatste levensfase?