Een PGB aanvragen bij palliatief- terminale zorg thuis. Hoe doe je dat?
Een PGB aanvragen bij palliatief- terminale zorg thuis. Hoe doe je dat?
04/28/2020
3 min

Een PGB aanvragen bij palliatief- terminale zorg thuis. Hoe doe je dat?

04/28/2020
3 min

In dit blog lees je hoe je een PGB kunt aanvragen wanner er sprake is van palliatief-terminale zorg.  We spreken van palliatief- terminale zorg wanneer de levensverwachting korter dan drie maanden is.

Zorg in de laatste levensfase wordt vergoed door verschillende wetgevingen in de zorg. Deze wetten zijn de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning uitgevoerd door de gemeente), de Wlz (de Wet langdurige zorg uitgevoerd door de overheid) en de ZvW (de zorgverzekerings Wet uitgevoerd door de Nederlandse zorgverzekeraars). Thuiszorg organiseren is een van de punten om goed voor bereid te zijn voor een menswaardig afscheid thuis. In deze checklist zet ik je andere belangrijke  aandachtspunten op een rij.

Waarom zou je een PGB aanvragen?

Een van de redenen om een PGB aan te vragen is omdat je de zorg wil laten uitvoeren door zorgverleners die geen rechtstreeks contract hebben met bovengenoemde partijen. Meestal zijn dit kleine zorginstellingen of zzp’ers in de zorg. Om te werken met met zzp’ers en kleine zorgorganisaties is er soms een PGB nodig omdat op deze manieren alleen de zorg te financieren is.

Je kunt met een PGB ook informele zorgverleners inschakelen. Informele zorgverleners zijn bijvoorbeeld familielieden die zorgdragen maar geen beroepsopleiding in de zorg hebben gevolgd.

Het voordeel van een PGB is dat je zelf afspraken kunt maken met de zorgverleners. Er is geen grote (logge) instantie die betrokken is bij de uitvoering van zorg.

Je kunt dus zelf bepalen wie er aan bed komt om te zorgen en te verplegen. Vaak zijn kleine zorgorganisaties persoonlijker en meer flexibel.

 

Waar kun je een PGB aanvragen?

Er zijn zoals bovengenoemd verschillende wetgeving die de zorg regelen.

Ieder van deze bovenstaande wetgeving dient op een andere manier te worden aangevraagd. We leven natuurlijk wel in Nederland. 🙁

Ik zet het voor je kort op een rij.

Het is een beetje kort door de bocht, maar om alle details van de wetgevingen uit te werken heeft weinig zin. Je zou door de bomen het bos niet meer zien.

Daarnaast mag de gemeente en de zorgverzekeraar de wetgeving zelf inkleuren. Er zijn wettelijke kaders gesteld, maar binnen deze kaders is de gemeente en de zorgverzekeraar vrij om het beleid uit te werken. De zorg van gemeente A kan daarom heel anders zijn dan bij gemeente B.

 

Een PGB via de Wmo, de wet maatschappelijke ondersteuning

Onder deze wetgeving valt bijvoorbeeld mantelzorg ondersteuning. Als je zorgt voor je zieke familielid en dit eist zijn tol, kun je hier terecht voor steun. Daarnaast valt zogenaamde ‘ondersteunende begeleiding’ ook onder de gemeente. Deze ondersteuning helpt structuur aan de dag te geven wanneer je de regie niet meer hebt. Dat komt door bijvoorbeeld cognitieve of psychiatrische problemen, maar dit kan ook zijn door ernstige vermoeidheid en daarom niet in staat zijn de regie over de dag te nemen. Ook de huishoudelijke zorg valt (mits je daar recht op hebt) onder de gemeente. De gemeente is ook verantwoordelijk voor vervoer en voor hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoel en woningaanpassing). De gemeente zorgt voor dagbesteding in de buurt. De toegang tot deze wet regel je via de gemeente zelf. Via een zogenaamd keukentafel gesprek met een WMo-consulent worden afspraken gemaakt welke zorg je zou kunnen ontvangen.

 

Een PGB via de ZvW, de Zorgverzekerings Wet

De zorgverzekeraar zorgt voor verzorging en verpleging. Je kunt hierbij denken aan wassen, douchen, injecteren en waken in de nacht bij terminale zorg. Ook de zorgverzekeraar zorgt voor hulpmiddelen bij kort gebruik zoals een hoog-laag bed, een ‘ziekenhuisbed’ (dit valt niet onder een PGB).

Wanneer je een aanvraag doet voor een PGB voor palliatief- terminale zorg heb je een zogenoemde PTZ-verklaring nodig. Een PTZ-verklaring is een verklaring van de behandeld arts waarin staat dat de levensverwachting beperkt is, doorgaans niet langer dan drie maanden. Een indicatie voor de zorgverzekeringswet wordt aangevraagd door de wijkverpleegkundige.

De ZvW en de Wmo kunnen naast elkaar ondersteuning bieden als iemand palliatieve zorg thuis nodig heeft.

 

Een PGB via de Wlz, de Wet langdurige zorg

Alleen wanneer iemand een Wlz indicatie heeft kan deze verhoogd worden om meer zorg te in te zetten in de laatste levensfase. Heeft iemand geen Wlz indicatie dan kan iemand terecht bij de zorgverzekeraar en de gemeente voor zorg. Het CIZ bepaalt of iemand wordt toegelaten tot de Wlz of wanneer een indicatie wordt verhoogd.

 

In onderstaande video leg ik de bovenstaande wetten uit

In dit blog heb ik een opsomming gemaakt welke mogelijkheden er zijn met een PGB wanneer er sprake is van palliatief -terminale zorg.

 

Mijn naam is Diana Stassen en ik help je zorgen voor je ongeneeslijk ziek familielid voor een warm en menswaardig afscheid.


 

 

Reacties
Categorieën