Wat is het verschil tussen terminale en palliatieve zorg?
arrow_drop_up arrow_drop_down

Wat is het verschil tussen terminale en palliatieve zorg?

 

Beide begrippen, terminale en palliatieve zorg, worden regelmatig door elkaar gebruikt. In dit blog leg ik je beide begrippen uit.

Terminale zorg

Wanneer de laatste levensfase is aangebroken, spreken we van terminale zorg; een levensverwachting korter dan drie maanden, maar dat kun je nooit echt zeker weten. In de praktijk wordt gesproken van deze fase als men verwacht dat binnen 6 weken iemand zal overlijden. Terminale zorg is gericht op stervensbegeleiding, om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, het lijden te beperken en zoveel mogelijk klachten en symptomen (zoals pijn, misselijkheid en angst) te bestrijden.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg heeft als doel om de kwaliteit van leven te verhogen wanneer er geen genezing meer mogelijk is. Dit betekent dus niet per se dat iemand op korte termijn zal overlijden, hoewel dat vaak wordt gedacht. Je kunt denken aan mensen met een ernstige chronische ziekte die niet meer is te genezen. Bijvoorbeeld een oudere dame met een ernstige vorm van dementie. Of iemand met een zware hart- of longaandoening. De aandacht verschuift van de ziekte genezen, naar de klachten en symptomen bestrijden, zoals pijnbestrijding omdat de oorzaak reuma niet kan worden opgelost. In de palliatieve zorg besteden we aandacht aan kwaliteit van leven. Dit in tegenstelling tot curatieve zorg waar het gaat om genezing van de ziekte.

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

 

Welness ziekten

De geneeskunst is geweldig; de medische wetenschap kan steeds meer doodsoorzaken voorkomen of wegnemen. Vooral in de acute zorg zijn de medisch knappe koppen heel effectief. Een been breken, een longontsteking, een diep snee in de vinger kan in de meeste gevallen goed worden behandeld. Er vindt genezing plaats. Veel aandoeningen, zeker de huidige welnessziekten kunnen worden behandeld en overlijden wordt voorkomen. Echter, vaak moeten patiënten levenslang met deze aandoening leren leven. Je kunt denken aan chronisch hartfalen, sommige soorten kanker, diabetes en hoge bloeddruk.  Deze aandoeningen zijn vaak niet geheel te genezen, maar tegenwoordig wel onder controle te houden.

Kwaliteit van leven

Aandacht voor de kwaliteit van leven kan betekenen dat iemand zware behandelingen – de zogenoemde belastende behandelingen – niet meer ondergaat.

Is de kans niet meer aanwezig om te genezen of is deze heel klein, dan maakt iemand de afweging samen met de arts. Welke zware behandelingen wil iemand nog ondergaan? Het is geen gemakkelijke afweging. Garanties voor een betere gezondheid kunnen we niet geven.

 

Mijn naam is Diana Stassen. Ik werk als wijk&palliatief verpleegkundige en hypnotherapeut. Ik ondersteun in zorg thuis organiseren en rust in de laatste levensfase.

Wil je meer handvatten hebben over zorg in de laatste levensfase klik hier. Je ontvangt dan mijn gratis e-book.

 

e-book kwaliteit van leven

Reactie plaatsen