Wat is het verschil tussen terminale en palliatieve zorg?
Wat is het verschil tussen terminale en palliatieve zorg?
Praktische handvatten voor stervensbegeleiding
Praktische handvatten voor stervensbegeleiding
07/10/2018
4 min

Wat is het verschil tussen terminale en palliatieve zorg?

07/10/2018
4 min

In dit blog help ik de misverstanden over terminale en palliatieve zorg uit de wereld. Beide begrippen, terminale en palliatieve zorg, worden regelmatig door elkaar gebruikt. In dit blog leg ik je beide begrippen uit. Gewoon in Jip en Janneke taal.

Als je zorgt voor je ongeneeslijke zieke familielid dan is dit artikel voor jou. Ik help je om zo goed mogelijk voor je dierbare te zorgen. Ik heb een checklist voor je gemaakt die een leidraad is wanneer je dierbare ongeneeslijke ziek is , en je goed voorbereidt wil zijn op de stervensfase om de beste zorg te geven.

Wat is terminale zorg?

Wanneer de laatste levensfase is aangebroken, en iemand krijgt zorg, dan spreken we van terminale zorg. De levensverwachting is kort; korter dan drie maanden. Soms spreken zorgverleners van terminale zorg wanneer de levensverwachting korter is dan 6 weken. Symptomen van een naderende dood zijn dan aanwezig. Dit onderscheidt wordt gemaakt omdat een stervende andere zorgbehoeften nodig heeft dan iemand die ziek is en weer gezond wordt. De zorgbehoeften van een stervende kan snel veranderen omdat de gezondheid verslechterd.

Vaak wordt bij terminale thuiszorg ook nachtzorg ingezet. Deze nachtzorg/ waakzorg is om te waken bij een stervende. Tijdens het waken krijgt je ongeneeslijk zieke dierbare ondersteuning bij toiletgang, een slokje drinken of om te draaien in bed (wisselligging). Soms is er ondersteuning nodig bij het toedienen van medicijnen. Hier lees je wat je kunt doen tijdens het waken en hier lees je over de emoties die kunnen optreden tijdens het waken. Hier lees je een ervaringsverhaal over waken bij een stervende geschreven door een zorgverlener.

Terminale zorg is gericht op het bieden van zoveel mogelijk comfort aan je ongeneeslijk zieke dierbare en dus om zoveel mogelijk ongemakken te bestrijden.

Het doel is niet meer om je familielid te genezen, want dat kan niet meer. Pijn bestrijden en het bestrijden van andere ongemakken en klachten is belangrijk. Vaak voorkomende klachten in de terminale fase zijn vermoeidheid, pijn, misselijkheid en angstklachten.

Hoe weet je hoe lang de levensverwachting is?

Hoe weet je of iemand terminaal ziek is?

Met behulp van medische gegevens, de prognose en de algemene gesteldheid van de gezondheid van je dierbare maken medici een inschatting.We spreken van levensverwachting. Een inschatting maken is geen wetenschap.

Je weet het nooit zeker. Ik heb vaak gedacht dat mijn cliënten niet meer lang te leven hadden, wanneer ik ze verzorgde op hun sterfbed. Ze bewijsden me vaak het tegendeel. Andersom net zo. Er zijn symptomen van een naderend overlijden, die aanwijzingen geven dat de dood dichterbij komt. Hoe meer en duidelijker de symptomen van een naderend overlijden hoe dichter de dood in de buurt is.

In deze video vertel ik er meer over

https://youtu.be/VfybDBypc5w

Wat is Palliatieve zorg?

“Palliatieve zorg heeft als doel om de kwaliteit van leven te verhogen wanneer er geen genezing meer mogelijk is”. Dit betekent dus niet persé dat iemand op korte termijn zal overlijden, hoewel dat vaak wordt gedacht. Het betekent dat iemand niet meer gezond wordt. Niet meer kan genezen.

Mensen met een ernstige chronische ziekte ontvangen palliatieve zorg. Het is zorg gericht om klachten te verminderen omdat genezen niet mogelijk is.

Voorbeelden:

  • Een oudere dame die een ernstige vorm van dementie heeft
  • Een man met een zware hart- en longaandoening
  • Een vrouw met borstkanker die niet te genezen is, maar wel stabiel is

De aandacht van zorg verschuift van de ziekte genezen, naar de klachten en symptomen van de ziekte te bestrijden. Pijnbestrijding is hier een voorbeeld van. In de palliatieve zorg besteedt men aandacht aan de kwaliteit van leven. Aan comfort. Om te zorgen dat de patiënt zich zo goed mogelijk voelt ondanks de ziekte niet te genezen is.

Palliatieve zorg is het tegenovergestelde van curatieve zorg. Curatieve zorg  heeft als doel om de ziekte te genezen. In deze video leg ik beide begrippen uit.

Hoe regel je terminale/palliatieve thuiszorg?

Veruit de meeste ongeneeslijk zieken willen thuis sterven. Mits ze erover willen praten. Persoonlijk vind ik (als de omstandigheden het toelaten) ook de mooiste optie. In dit blog artikel vertel ik over andere plekken waar je dierbare kan verblijven in de laatste levensfase om te sterven.

De wijkverpleegkundige is degene die beoordeelt welke en hoeveel (terminale/palliatieve) zorg  je dierbare thuis nodig heeft.

Afhankelijk van de mantelzorg (die jij als familie en vrienden kunt/wil bieden), conditie, de gezondheid, kan deze zorg qua tijd en intensiteit veranderen. De hoeveelheid en intensiteit van  thuiszorg kan aangepast worden. Er zijn thuiszorgorganisaties die 24 uurs zorg aanbieden. Op deze manier is er 24uur een persoonlijke zorgverlener beschikbaar. Hier leg ik de zorg mogelijkheden in de thuissituatie uit.

In deze video deel ik je 3 tips voor het regelen van terminale/palliatieve thuiszorg.

Ik heb een gratis  checklist gemaakt met een overzicht, waar je aan kunt denken als je ongeneeslijke zieke familielid binnen korte tijd komt te overlijden. Deze checklist helpt je met een goede voorbereiding om de beste ondersteuning te geven die mogelijk is.

Welke fout mag je niet maken in de terminale fase?

Tot slot wil je ik nog een handige tip ter afsluiting geven. Het gaat over de meest gemaakte fout in de terminale fase. De meest gemaakte fout in de terminale fase, gebeurt helaas nog teveel. In deze video vertel ik wat de meest gemaakte fout is, en hoe je deze kunt voorkomen.

Mijn naam is Diana Stassen. Ik help warme vrouwen die zorgen voor hun ongeneeslijk zieke familielid. Ik help je rust te brengen in de situatie. Ik ben wijk- & palliatief verpleegkundige en ervaringsdeskundige als mantelzorger.


In de gratis masterclass liefdevolle en praktische stervensbegeleiding onthul ik je inspirerende inzichten hoe je meer vertrouwen geeft in de laatste levensfase.
Reacties
Categorieën