Wat is stervensbegeleiding?
stervensbegeleiding

Wat is stervensbegeleiding?

Stervensbegeleiding is een essentieel aspect van de palliatieve zorg die gericht is op het bieden van ondersteuning aan mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Het omvat het bieden van comfort, het verlichten van pijn en symptomen, het bieden van psychosociale ondersteuning en het begeleiden van zowel de stervende persoon als hun naasten gedurende dit moeilijke proces.

Stervensbegeleider vs levenseinde doula

Een levenseinde doula, ook wel bekend als een stervensbegeleider, is een professional die gespecialiseerd is in het bieden van emotionele, spirituele en praktische begeleiding aan mensen die stervende zijn en hun naasten.

Zij zijn getraind om te helpen bij het verkennen en uiten van emoties, het bieden van een luisterend oor, het faciliteren van gesprekken over de dood en het afscheid nemen, en het creëren van een rustige en respectvolle omgeving tijdens deze laatste levensfase.

Emotionele ondersteuning aan het sterfbed

Emotionele ondersteuning speelt een cruciale rol in stervensbegeleiding. Het naderende einde van het leven roept vaak een breed scala aan emoties op, zoals angst, verdriet, woede, acceptatie en vrede. Een levenseinde doula kan helpen bij het verkennen en begrijpen van deze emoties, en biedt een veilige ruimte voor het delen van gevoelens en gedachten. Zowel voor de stervende als diens naasten.

Mentale ondersteuning bij een levenseinde

Het mentale domein omvat het helpen van stervenden bij het omgaan met existentiële vragen, het reflecteren op het leven en het vinden van betekenis in deze laatste fase. Levenseinde doulas kunnen ondersteuning bieden bij het opstellen van levensverhalen, het vastleggen van waarden en wensen, en het bevorderen van mentale veerkracht in het licht van het naderende einde. Ze onderzoeken ook de gedachten en overtuigingen die er spelen rondom sterven.

Lichamelijke ondersteuning in de laatste levensfase

Op fysiek gebied is pijn- en symptoombeheersing een essentieel onderdeel van palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Het verlichten van pijn, ongemak en andere fysieke symptomen staat centraal in het streven naar een zo comfortabel mogelijke laatste levensfase.  Dit is vaak de rol van de medische ondersteuning zoals de arts en de verpleegkundige. De Stervensgoed levenseinde doula's kan hierin ondersteunend en een signalerende functie hebben.

Spirituele ondersteuning bij een naderende dood

Spirituele ondersteuning is ook van groot belang in stervensbegeleiding. Voor sommige mensen kan het naderende einde van het leven vragen oproepen over de zin van het bestaan, geloof, spiritualiteit en het hiernamaals. Stervensgoed Levenseinde doula's kunnen helpen bij het verkennen van deze spirituele dimensies, het aanbieden van rituelen, gebeden of meditatie, en het creëren van een spiritueel ondersteunende omgeving die past bij de behoeften en overtuigingen van de stervende persoon.

Een doula is een mogelijke oplossing voor de toenemende druk in de palliatieve zorg

In Nederland, net als in veel andere landen, staat de palliatieve zorg onder druk vanwege de vergrijzende bevolking en de toenemende vraag naar hoogwaardige zorg in de laatste levensfase. Het zorgsysteem wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals personeelstekorten, hoge werkdruk en beperkte middelen. Deze druk kan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van palliatieve zorg beïnvloeden.

Levenseinde doula' s kunnen bijdragen aan een oplossing voor het tekort schietende zorgsysteem en holistische zorg bieden aan stervende mensen en hun naasten.


Reactie plaatsen

Op de hoogte blijven van (gratis) workshops en trainingen over stervensbegeleiding?