Terminale zorg

Terminale zorg

Terminale zorg wordt ook wel palliatieve zorg genoemd.

Het is zorg die wordt geleverd om het welbevinden te verhogen omdat genezing niet meer mogelijk is.

In de volksmond wordt de term terminale zorg gebruikt om de laatste dagen vóór het sterven aan te geven.

Terwijl palliatieve zorg wordt gebruikt om een langere periode voor het sterven te beschrijven.

Iemand die bijvoorbeeld ongeneeslijke kanker heeft, kan niet meer genezen, echter de periode tot het overlijden kan jaren of maanden duren.

De focus ligt voornamelijk op het verbeteren van kwaliteit van leven omdat genezen niet meer mogelijk is.

Gratis checklist ter voorbereiding op de laatste levensfase?