Wat is waken in de stervensfase?

Wat is waken in de stervensfase?

Het waken gebeurt in de periode voorafgaand aan het overlijden. Waken is in de nabijheid zijn van de stervende in laatste dagen/ uren van zijn of haar leven. Het is een vorm van afscheid nemen en voor de ander zorgen.


De stervende zal meestal in bed liggen omdat het lichaam ernstig verzwakt is. Deze periode is vaak intensief omdat er allerlei emoties de kop op zullen steken.


Waken is een onderdeel van afscheid nemen van het leven zowel voor diegene die overlijdt als diegene die waakt.


Waken kan op verschillende plekken plaats vinden zoals: thuis, ziekenhuis, verpleegtehuis, hospice.


In deze podcast vind je 15 tips die je toepast bij waken aan het sterfbed

Gratis checklist ter voorbereiding op de laatste levensfase?