Wat is de levenseindekliniek? Euthanasie versus natuurlijk sterven
Wat is de levenseindekliniek? Euthanasie versus natuurlijk sterven
Ervaringen over het levenseinde
Ervaringen over het levenseinde
06/26/2018
3 min

Wat is de levenseindekliniek? Euthanasie versus natuurlijk sterven

06/26/2018
3 min

“Ik wil euthanasie” hoor ik mijn cliënten met regelmaat zeggen, wanneer ze nadenken over de toekomst met een slechter wordende gezondheid. Zo eenvoudig werkt het (gelukkig) niet. Ik merk in de praktijk dat mensen steeds meer over euthanasie en de mogelijkheden ervan praten. Het taboe is minder geworden. Het is bespreekbaar. Echter, de uitvoering van euthanasie komt minder vaak voor dan mensen misschien verwachten.  De meesten mensen verlaten dit leven na een natuurlijk stervensproces.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is doelbewust een eind aan het leven maken, omdat het lijden ondraaglijk is. Euthanasie wordt met hulp van een (huis)arts volbracht en dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. In dit artikel lees je meer over de voorwaarden van  euthanasie. 

Palliatieve sedatie wordt vaak verward met euthanasie. Palliatieve sedatie is het in slaap maken van mensen in de laatste levensfase. Slapen is iets anders dan het leven beëindigen. Palliatieve sedatie wordt toegepast in de laatste levensfase en mensen overlijden op een natuurlijke manier terwijl ze in slaap zijn.

In deze video leg ik je palliatieve sedatie uit in Jip en Janneke taal:

https://youtu.be/qW5J__YLI2Y

Waarom euthanasie?

Ik ben een aantal keer aanwezig geweest bij terminale cliënten die een euthanasie wens hadden. In dit blog artikel lees je mijn ervaring over euthanasie van mijn cliënten.

Mijn cliënten informeren zich over de mogelijkheden van euthanasie. Zeker wanneer ze bang zijn voor lijden als de gezondheid verder achteruitgaat. Angst voor pijn en angst om afhankelijk te zijn van zorg van anderen zijn argumenten die genoemd werden. Helaas ook de bezuiniging van de thuiszorg waardoor de mantelzorgers overbelast raken, heb ik vaker horen vallen als argument. Dit laatste vind ik een beangstigend argument.

De mogelijkheid van euthanasie

Het kan rust geven wanneer je jouw mogelijkheden weet, ook aan het eind van je leven. Cliënten vinden het geruststellende gedachte om een ‘optie’ te hebben, een mogelijkheid, een uitweg, wanneer het leven niet vol te houden is.

Ze willen regie en inspraak houden. Te weten dat euthanasie een van de mogelijkheden is,  is vaak een hele geruststelling. Een noodplan. Voor sommige mensen is dit plan B, voldoende. Ze gaan niet over tot een daadwerkelijke uitvoering van euthanasie.

Een van mijn cliënten:

“Als het echt niet meer gaat, omdat ik te veel pijn heb, omdat ik te afhankelijk word, dan heb ik een keuze. Dat geeft rust.”

euthanasie

Komt euthanasie vaak voor?

Gisteren woonde ik een bijeenkomst van het netwerk palliatieve zorg bij. Het netwerk dat zich inzet voor – je raadt het al – betere zorg in de laatste levensfase. Er waren twee dames van de levenseindekliniek aanwezig. Pittig onderwerp.

De arts van de levenseindekliniek noemde getallen van 3,75 % van mensen die overlijden aan euthanasie, van alle sterfgevallen in Nederland. Wel is er een toename te zien van verzoeken om euthanasie. Als een kleine 4% sterft aan euthanasie, dan sterft de overige 96% op een andere manier. Statistisch gezien kunnen weinig mensen op een snelle natuurlijke dood rekenen, zoals bijvoorbeeld een acute hartstilstand. De meeste mensen kennen een kort of lang ziekbed waarin duidelijk wordt dat de persoon komt te overlijden.

Natuurlijk sterven

We zijn tegenwoordig minder onbekend met sterven thuis, het natuurlijke stervensproces, thuis in de woonkamer. Terwijl het stervensproces thuis, na een kort of lang ziektebed, het vaakst voorkomt. Iemand wordt ziek en kiest ervoor om dan -wel of niet met professionele zorg -thuis te sterven. De meeste mensen willen ook thuis overlijden. Andere mogelijkheden, andere plekken waar je kunt sterven vindt je in dit artikel.

Als je dierbare thuis wilt sterven heb ik een checklist voor je gemaakt die je gratis kunt downladen. Deze checklist geeft je handvatten en een leidraad wanneer je dierbare thuis wil sterven.

Ook in dit artikel vind je informatie hoe jij je kunt voorbereiden als je naaste thuis wilt zijn om te sterven.

De levenseindekliniek

De levenseindekliniek is geen fysieke kliniek; het is een expertisecentrum dat artsen en verpleegkundigen en cliënten ondersteunt met een euthanasiewens. Ik was benieuwd naar de beweegredenen van de verpleegkundige en de arts om te werken in een omgeving waarin je continu wordt geconfronteerd met ethische dilemma’s, verdriet en de dood.

Waarom doe je wat je doet? “De dankbaarheid is zo ontzettend groot. Dat mensen een luisterend oor hebben, zich gezien voelen en soms ook gehoor kan worden gegeven aan hun verzoek. Dat is de reden waarvoor ik het doe.”

Wil je meer weten over de levenseindekliniek dan klik hier.

Mijn naam is Diana Stassen en ik ondersteun warme vrouwen die zorgen voor hun ongeneeslijk zieke familielid.Ik ben wijk- en palliatief verpleegkundige en ervaringsdeskundige als mantelzorger. Ik zorgde voor mijn oma, mijn tante en mijn oom op het sterfbed.

Ik wil je een luisterend oor aanbieden als je zorgt voor je dierbare familielid. Met een Bakkie Troost gesprek luister ik naar jouw verhaal. Het is gewoon fijn als je in een moeilijke situatie iemand hebt die luistert. Een luisterend oor geeft helderheid en inzicht. Het lucht op. Daarnaast heb ik een checklist voor je gemaakt waarin ik alle belangrijke aandachtspunten voor je op een rij zet voor een warm en liefdevol afscheid.

Reacties
Categorieën