Wat is palliatieve sedatie?
Wat is palliatieve sedatie?
01/04/2020
2 min

Wat is palliatieve sedatie?

01/04/2020
2 min

Er bestaan nogal wat misverstanden over palliatieve sedatie en in dit blog leg ik kort en bondig uit wat het wel en niet is. Én beantwoord ik de meest gestelde vragen over palliatieve sedatie.

Wat is palliatieve sedatie? 

Bij palliatieve sedatie brengt de arts een patiënt in een diepe slaap (sederen). Dit gebeurt meestal met een infuus waarin narcosemiddel/slaapmiddel zit. Indien de patiënt meerdere of intense klachten ervaart zoals pijn of misselijkheid, worden andere medicijnen via het infuus toegediend zoals bijvoorbeeld morfine. Echter, morfine is niet het middel om te sederen.

Morfine is geen middel om te sederen

Morfine is bedoeld om pijn te verminderen of om de beleving van kortademigheid of benauwdheid te bestrijden. Morfine is dus geen medicijn om mensen diep in slaap te krijgen. Te veel morfine geeft vaak ongewenste bijwerkingen.
Palliatieve sedatie is een medische handeling waarover de behandelend arts een besluit neemt in samenspraak met de familie of de patiënt.


Wanneer vindt palliatieve sedatie plaats?

Palliatieve sedatie vindt plaats in de laatste levensfase, wanneer de patiënt ernstige klachten ervaart waarvoor geen behandeling meer mogelijk is.

Als de patiënt niet meer eet of drinkt, kan de arts palliatieve sedatie overwegen, met als doel het lijden te verzachten. De patiënt wordt in diepe slaap gebracht, zodat de klachten niet of minder worden ervaren.

Ontdek alles wat je wit te weten over euthanasie en palliatieve sedatie in deze masterclass; misvattingen rondom palliatieve sedatie en euthanasie ontrafelt.

masterclass euthanasie-palliatieve sedatie

Hoe lang duurt palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie kan enkele uren, enkele dagen en soms zelfs enkele weken duren. Het natuurlijke stervensproces gaat tijdens de sedatie door. Het leven wordt niet doelbewust sneller beëindigd.

Overlijden mensen aan palliatieve sedatie?

Nee. Patiënten die gesedeerd worden zijn mensen die in de laatste levensfase zijn. Het sederen wordt pas toegepast als mensen niet meer eten of drinken (wat een natuurlijk proces is als het lichaam en de gezondheid verder verzwakt).

Het natuurlijke stervensproces gaat door, met als verschil dat het bewustzijn van de patiënt verlaagd is.

Palliatieve sedatie is niet hetzelfde als euthanasie

Helaas ontstaat er nogal wat verwarring in de praktijk over euthanasie en palliatieve sedatie. Echter het verschil is immens groot. De impact ervan ook. Het belangrijkste verschil is het doel.

Bij euthanasie is het doel om het leven (snel/meteen) te beëindigen. Bij palliatieve sedatie is het doel klachten te verminderen, lijden te verminderen, door de patiënt in een diepe slaap te brengen (coma/narcose). Er wordt niet bewust een einde gemaakt aan het leven van de patiënt.

Omdat de patiënt geen voedsel en vocht meer inneemt of toegediend krijgt, zal deze spoedig op een natuurlijke manier overlijden. Palliatieve sedatie is geen euthanasie. Van euthanasie is sprake wanneer een arts bewust het leven van zijn patiënt beëindigt, op diens nadrukkelijke verzoek.

In dit blog (en bijbehorende podcast) lees je alles over de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie?

Wil je ontdekken wat de meest voorkomende misvattingen over euthanasie en palliatieve sedatie zijn? --> volg de masterclass

masterclass euthanasie-palliatieve sedatie

Diana Stassen (Drs./MSc.) is Stervensgoed levenseinde doula en palliatief- &wijkverpleegkundige. Ze is expert in welbevinden in de laatste levensfase. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ondersteunen in de palliatieve/terminale zorg. Ze ondersteunt cliënten met een intensief, compleet en hoogwaardige persoonlijk ontworpen programma.

Reacties
Categorieën