Wat is palliatieve sedatie? Wat is het verschil met euthanasie?
Wat is palliatieve sedatie?

Er bestaan nogal wat misverstanden over palliatieve sedatie en in dit blog leg ik kort en bondig uit wat het wel en niet is.

Wat is palliatieve sedatie? 

Bij palliatieve sedatie brengt de arts een patiënt in een diepe slaap (sederen). Dit gebeurt met een infuus waarin narcosemiddel/slaapmiddel zit. Indien de patiënt meerdere klachten ervaart zoals pijn, worden in deze fase soms andere medicijnen via het infuus toegediend zoals morfine.

Echter, morfine is niet het middel om te sederen. Morfine is bedoeld om pijn te verminderen of om de beleving van kortademigheid of benauwdheid te bestrijden. Morfine is dus geen medicijn om mensen diep in slaap te krijgen. Te veel morfine geeft vaak ongewenste bijwerkingen.

Palliatieve sedatie is een medische handeling waarover de behandelend arts een besluit neemt in samenspraak met de familie of de patiënt.

Heb je vragen over de laatste levensfase? Met een Bakkie Troost met Diana beantwoord ik je vragen over de laatste levensfase. Klik hier als je ziek bent, klik hier als je naaste bent.

Wanneer vindt palliatieve sedatie plaats?

Palliatieve sedatie vindt plaats in de laatste levensfase, wanneer de patiënt ernstige klachten ervaart waarvoor geen behandeling meer mogelijk is.

Als de patiënt niet meer eet of drinkt, kan de arts palliatieve sedatie overwegen, met als doel het lijden te verzachten. De patiënt wordt in diepe slaap gebracht, zodat de klachten niet of minder worden ervaren.

Hier lees je een verhaal uit de praktijk over palliatieve sedatie.

Hoe lang duurt palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie kan enkele uren, enkele dagen en soms zelfs enkele weken duren. Het natuurlijke stervensproces gaat tijdens de sedatie door. Het leven wordt niet doelbewust sneller beëindigd.

Overlijden mensen aan palliatieve sedatie?

Nee. Patiënten die gesedeerd worden zijn mensen die in de laatste levensfase zijn. Het sederen wordt pas toegepast als mensen niet meer eten of drinken (wat een natuurlijk proces is als het lichaam en de gezondheid verder verzwakt).

Het natuurlijke stervensproces gaat door, met als verschil dat het bewustzijn van de patiënt verlaagd is.

Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie?

Helaas ontstaat er nogal wat verwarring in de praktijk over euthanasie en palliatieve sedatie. Echter het verschil is groot. De impact ervan ook. Het belangrijkste verschil is het doel.

Bij euthanasie is het doel om het leven (snel/meteen) te beëindigen. Bij palliatieve sedatie is het doel klachten te verminderen, lijden te verminderen, door de patiënt in een diepe slaap te brengen (coma/narcose). Er wordt niet bewust een einde gemaakt aan het leven van de patiënt.

Omdat de patiënt geen voedsel en vocht meer inneemt of toegediend krijgt, zal deze spoedig op een natuurlijke manier overlijden. Palliatieve sedatie is geen euthanasie. Van euthanasie is sprake wanneer een arts bewust het leven van zijn patiënt beëindigt, op diens nadrukkelijke verzoek.

Diana Stassen (Drs./MSc.) is NLP-trainer, hypnotherapeut en palliatief- &wijkverpleegkundige. Ze is expert in welbevinden in de laatste levensfase. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ondersteunen in de palliatieve/terminale zorg. Ze ondersteunt cliënten met een intensief, compleet en hoogwaardige persoonlijk ontworpen programma. Een telefonisch adviesgesprek is gratis en vrijblijvend.

Over de schrijver
Diana Stassen is eigenaresse van Ster in Zorg; de inspiratieplek voor stervensbegeleiding.Ze begeleidt familieleden, vrijwilligers, (aankomend) stervensbegeleiders om het stervensproces te ondersteunen op een praktische, eigenwijze, lichte en liefdevolle manier.Ze heeft een achtergrond als (palliatief & wijk) verpleegkundige, gezondheidswetenschapper, NLP-trainer en hypnotherapeut.
Reactie plaatsen