Page content

Wat is palliatieve sedatie?

Wat is palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie is door middel van medicijnen doelbewust het bewustzijn verlagen. Meestal zijn deze medicijnen een combinatie van pijnstillers en een slaapmiddelen (narcosemiddelen) welke worden toegediend via een infuus.

Palliatieve sedatie wordt meestal toegepast als symptomen zoals pijn, misselijkheid en angst niet (meer) behandeld kunnen worden in de terminale fase.

Palliatieve sedatie is niet bedoeld om het leven te verkorten. Actief het leven beëindigen gebeurt via euthanasie. Euthanasie is een andere werkwijze en heeft wel als doel om het leven te verkorten.

Palliatieve sedatie is niet bedoeld om het leven te verkorten maar om iemand ‘in slaap te houden’ zodat de klachten niet of nauwelijks ervaren worden. Palliatieve sedatie wordt toegepast door een arts en vaak in samenwerking met een verpleegkundige om het lijden te verlichten.

Palliatieve sedatie wordt vaak in het laatste stadium van het leven toegepast wanneer iemand bijvoorbeeld niet meer kan eten of drinken.

Comment Section

0 reacties op “Wat is palliatieve sedatie?

Plaats een reactie


*