Een levenslustige verkenning van de dood
Leven-sterven
Ervaringen over het levenseinde
Ervaringen over het levenseinde
06/14/2023
3 min

#105 De levendigheid van de dood- Een Reflectie op het Leven

06/14/2023
3 min


 

👉🏻Je luistert de podcast ook via apple en Spotify

De verbinding tussen de dood en het leven

Vandaag nemen we je mee op een reis van gedachtespinsels over de levendigheid van de dood. Hoewel de titel misschien zwaar klinkt, willen we juist op een positieve manier nadenken over het leven en de betekenis die de dood daaraan geeft.

 In dit artikel delen we enkele inzichten uit de podcast Stervensgoed en verkennen we de verbinding tussen de dood en het leven.

De Dood: Een Spiegel van het Leven

Wanneer we praten over de dood, praten we eigenlijk over het leven. Hoewel de dood pijn, verdriet en angst met zich meebrengt, geloven we dat het ook vertrouwen, verbinding en liefde kan brengen. In de training Magisch Waken bijvoorbeeld, leren we hoe we die verbinding en vertrouwen kunnen bevorderen in de laatste dagen van het leven.

In dit leven ervaren we dualiteit, waarbij de tegenhangers van angst en pijn juist vertrouwen en verbinding vertegenwoordigen. Laten we onderzoeken waar we op willen vertrouwen en hoe we die verbinding kunnen versterken, zelfs in de context van de dood.

De Waarde van het Leven bespreken

Het opmerkelijke is dat wanneer we praten over de dood of het stervensproces, we praten over de waarde van het leven zelf. Daarom willen we juist die fascinerende verhalen, dierbare herinneringen en belangrijke levenslessen verkennen die de moeite waard zijn om te delen en te koesteren. 

Het leven is een aaneenschakeling van ervaringen, sommige vol vreugde en andere vol verdriet. 

  • Wat zijn de mooie momenten die je gelukkig hebben gemaakt? 
  • Wat zijn de moeilijke momenten waar je veel van hebt geleerd? 

Het erkennen van deze waardevolle aspecten van het leven is essentieel wanneer we het hebben over het naderende einde.

Een Geschenk aan de Stervende

Aanwezig zijn bij het stervensproces is een kostbaar geschenk dat we kunnen geven aan degenen die het einde van hun leven naderen. Deze checklist geeft je praktische tips waar je aan kunt denken als je ondersteunt in de laatste levensfase.

 Onze aandacht, vertrouwen en verbinding kunnen een bron van troost en inspiratie zijn. 

Tegelijkertijd is het ook een geschenk voor onszelf, want het biedt ons de mogelijkheid om bewust na te denken en te voelen. We kunnen ons verbinden met anderen door te erkennen dat we allemaal soortgelijke ervaringen van eenzaamheid, pijn en verdriet hebben gekend, zij het in verschillende situaties en contexten. Het stervensproces vraagt ons om na te denken over het leven en te overwegen wat echt belangrijk is. Dat is één van de redenen waarom Stervensgoed levenseinde doula's zoveel passie voor hun vak hebben. Omdat je juist ook heel veel mag geven en tegelijkertijd ook ontvangen.

De Verbindende Kracht van de Dood

De dood is een gemeenschappelijk lot voor ons allemaal, ongeacht onze achtergrond, succes, uiterlijk of prestaties in het leven. Het is een verbindende factor die ons herinnert aan onze eigen sterfelijkheid. 

Dit besef dwingt ons om na te denken over wat werkelijk belangrijk is. Het herinnert ons eraan dat het leven kostbaar is en dat we bewuste keuzes moeten maken in de tijd die nog voor ons ligt. 

De dood heeft de kracht om ons te motiveren om het beste uit ons leven te halen, om verbinding te zoeken met anderen en om betekenis te vinden in de dagelijkse momenten die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen.

Het besef van onze eigen sterfelijkheid kan ons aanzetten tot reflectie en zelfontdekking. 

Het herinnert ons eraan dat we een beperkte tijd hebben op deze aarde en dat elke keuze die we maken, elke handeling die we verrichten, een potentieel impact heeft op onszelf en anderen. 

Het confronteert ons met de vraag: 

  • Hoe willen we herinnerd worden? 
  • Wat voor soort leven willen we geleefd hebben?

De kostbaarheid van het leven

Door de levendigheid van de dood te erkennen, kunnen we ons bewust worden van de kostbaarheid van het leven en de waarde van elk moment. We kunnen ons richten op wat werkelijk belangrijk is en onze energie en tijd besteden aan wat ons vervult en vreugde brengt. 

We kunnen ons openstellen voor nieuwe ervaringen, relaties verdiepen en betekenisvolle bijdragen leveren aan de wereld om ons heen.

Het gesprek over sterfelijkheid

Het gesprek over de dood kan ons ook helpen om taboes te doorbreken en een cultuur van openheid en compassie te creëren. Door met anderen te praten over onze angsten, hoop en gedachten over de dood, kunnen we elkaar ondersteunen en troost bieden. We kunnen leren van elkaars perspectieven en ervaringen, en samen groeien in ons begrip van het leven en de dood.

Het leven en sterven

De levendigheid van de dood nodigt ons uit om dieper na te denken over het leven en de waarde die het heeft. Het herinnert ons eraan om bewust te leven, te koesteren wat belangrijk is en verbinding te zoeken met anderen. De dood is geen einde, maar een spiegel die ons helpt om het leven met meer helderheid en betekenis te ervaren. Laten we de dood omarmen als een katalysator voor groei, liefde en levendigheid. Om je hierbij te ondersteunen kun je hier inschrijven voor (gratis) workshops en trainingen die je leren ondersteunen in de laatste levensfase.

Reacties
Categorieën