De zorgverzekeringswet %%page%% - Ster in Zorg | Wat is wijkverpleging?
De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet, afgekort als Zvw, wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraar waarbij men verzekerd is.

De zorgverzekeraar biedt zorg thuis aan als de gezondheid verslechterd is en er thuiszorg nodig is. Deze zorg kan lang of tijdelijk van aard zijn. In de meeste gevallen wordt deze zorg vergoedt vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar.

Wat is Wijkverpleging via de Zorgverzekeringswet?

Verpleging in de wijk omvat ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en deze zorg wordt geleverd in de eigen omgeving’ van de verzekerde. Het algehele doel is om mensen thuis in eigen omgeving te laten wonen ondanks de beperking die de gezondheid geeft. Voorwaarde is dat ‘een behoefte aan geneeskundige zorg of een verhoogd risico daarop’ aanwezig is.

Waar kan wijkverpleging worden aangevraagd?

De thuiszorg kan worden aangevraagd via een wijkverpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie of een vrijgevestigde wijkverpleegkundige (een zzp’er). Er vindt een indicatiestelling plaats om de zorgbehoefte in kaart te brengen. In deze indicatiestelling wordt de aard, de doelstelling en de tijdsduur van de thuiszorg in kaart gebracht. De indicatiestelling is verplicht door de zorgverzekeraar om de zorg vergoed te krijgen. (Tips voor een passende indicatiestelling? Lees dit gratis e-book.)

Wat is een indicatie voor wijkverpleging?

Om toegang te krijgen tot een vergoeding uit de Zvw is er een zorgindicatie nodig. Deze zorgindicatie wordt gesteld door een HBO-Verpleegkundige. Een HBO-verpleegkundige is een verpleegkundige; ook wel wijkverpleegkundige genoemd. Hij of zij is bevoegd om een indicatie aan te vragen voor de Zorgverzekeringswet. (Lees dit e-book voor een perfecte voorbereiding, om geen zorgtijd mis te lopen.)

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de Zvw? Voor wie is de Zvw bedoeld?

De Zorgverzekeringswet is bedoeld voor burgers die thuiszorg nodig hebben. Dit kunnen ouderen zijn, mensen met een handicap of mensen die aan het revalideren zijn na een operatie, aandoening of ongeval. Deze thuiszorg kan langdurig of tijdelijk van aard zijn.

Voor mensen die thuis willen sterven, palliatief terminale thuiszorg nodig hebben kunnen een beroep doen op de Zorgverzekeringswet. Is er behoefte aan 24 uurs terminale thuiszorg in Limburg, dan wordt er hier hulp geboden.

Wil je een indicatie aanvragen, lees dan eerst de tips uit dit gratis e-book in 9 stappen een passende indicatie aanvragen.

Welke zorg biedt de ZvW?

De thuiszorg kan bestaan uit verpleging of persoonlijke verzorging.

Verpleging bevat o.a. de volgende handelingen:

Wondzorg, infuuszorg, compressief zwachtelen, preventie, geven van voorlichting en advies,…

Persoonlijke verzorging omvat de volgende handelingen:

Wassen, verzorgen op bed, helpen bij douchen, steunkousen aan en uitrekken, medicatie toezicht, ondersteuning bij eten en drinken geven, sondevoeding toedienen,…

Wie betaalt de Zvw?

De Zvw wordt betaald door de zorgverzekeraar war men verzekerd is. De thuiszorg zit in het basispakket. Iedere zorgverzekeraar in Nederland krijgt geld van de overheid om de zorg te bekostigen.

Is er een eigen bijdrage voor wijkverpleging?

Er is vooralsnog geen bijdrage voor de wijkverpleging van uit de Zvw. Wel gaat de thuiszorg af van de eigen bijdrage aan de zorgverzekeraar.

Is er een PGB mogelijk in de Zvw/ wijkverpleging?

Onder bepaalde voorwaarden is er een PGB mogelijk vanuit de Zvw. Dit staat verankert in het Nederlands recht. Iedere zorgverzekeraar heeft in grote lijnen dezelfde voorwaarden om een PGB te bemachtigen.

Een van de voorwaarde is bijvoorbeeld dat er minimaal een jaar behoefte is aan zorg en dat deze zorgvraag naar verwachting gelijk blijft.

Voorbeeld: wanneer je herstellende bent van een ongeval of operatie, zal de zorgvraag of zorgbehoefte veranderen. Je kunt ervan uitgaan dat de gezondheid verbeterd waardoor er minder zorg noodzakelijk is. Er is geen recht op een PGB vanuit de Zvw.

Is iemand terminaal ziek en is er een levensverwachting van minder dan 3 maanden? Dan behoort het PGB wel tot de mogelijkheden om wijkverpleging te financieren.

Een andere voorwaarde is dat iemand niet in een faillissement zit of in de schuldsanering. De zorgverzekeraar kan een inschatting maken of de administratie last die bij een PGB komt kijken haalbaar is door de aanvrager. Is dit niet zo, dan kan een PGB worden geweigerd.

Een PGB aan vragen? Lees de gratis tips uit dit ebook. Of volg de onlinetraining Het geheim van een passende thuiszorg indicatie
Reactie plaatsen

Op de hoogte blijven van (gratis) workshops en trainingen over stervensbegeleiding?