Ook voor huisartsen en instanties verlagen wij de werkdruk

Als huisarts wilt u het beste voor uw cliënten. Zorg moet snel, efficiënt en passend bij de cliënt georganiseerd worden.

Thuiszorg is moeilijk toegankelijk, door de wirwar van bureaucratische regels. De casemanager van Ster in Zorg neemt het zorginhoudelijke proces, het regelen van de juiste zorg en zorginstanties voor haar rekening.

Neem contact op.

Ster in Zorg vervult de HBO-V rol voor kleine Zorgorganisaties

Thuiszorg organisaties missen een wijkverpleegkundige niveau 5 voor het organiseren van kwaliteit van zorg en het toewijzen van zorg indicaties.

Als kleine organisatie is het bijna onmogelijk zelf te beschikken over een gespecialiseerde HBO-verpleegkundige die helemaal thuis is in de wetten en regelgeving van de zorg en het indiceren en toewijzen van zorg. Ster in Zorg biedt deze flexibele dienstverlening aan.

Neem contact op.