Cheyne stokes ademhaling
Wat is een Cheyne stokes ademhaling?

Wat is een Cheyne stokes ademhaling?

Cheyne stokes ademhaling is een ademhaling die je tegenkomt op een sterfbed. Het is een typische ademhaling die aangeeft dat een overlijden nabij is. ( Het kan ook voor komen bij andere ziektebeelden, maar dit laat ik gemakshalve achterwege).

Het is een ademhaling die onregelmatig is en bestaat uit diepe en oppervlakkige adem teugen afwisselend van elkaar.

Deze ademhaling komt door een stoornis in het ademhalingscentrum en wijst erop dat een lichaam verder achteruitgaat.

Deze ademhalingen worden steeds onregelmatiger en de ademhaling zal steeds oppervlakkiger worden.  Het komt vaak voor dat de ademhaling oppervlakkig is,  secondenlang geen ademhaling is, en er vervolgens weer een ademhaling plaats vind.


Wanneer de ademhaling steeds oppervlakkiger wordt en de tijd tussen de ademhalingen steeds langer duurt is het overlijden nabij. 


Vlak voor de dood zie je vaak de mond wel bewegen, maar de kracht om lucht in te ademen is dan weg of verzwakt. Dit is een natuurlijk proces van het lichaam en geen verstikking!


(In stervensgoed wordt precies uitgelegd hoe een stervensproces verloopt bij een verwacht levenseinde zoals bij ziekte en ouderdom. Een gratis introductie hoe je kunt ondersteunen bij het stervensproces vind je in de masterclass liefdevolle en praktische stervensbegeleiding.)


Soms kan de ademhaling zulke voortekenen vertonen dat men verwacht dat het overlijden nabij is. Echter het stervensproces gebeurt zelden precies volgens het boekje.


De ademhaling kan zich gedeeltelijk herstellen qua diepte en qua ritme, om vervolgens weer terug te keren naar een stabielere fase in het stervensproces.


Een cheyne stokes ademhaling in het stervensproces is een teken dat het leven in de allerlaatste fase is. Het verloop van deze ademhaling, langere en meerdere tussenpauzes en oppervlakkig ademhaling geeft een aanduiding hoe snel iemand achteruitgaat.


De ervaring leert dat dit nooit volgens een vaste structuur gaat.

Sommige mensen kunnen binnen enkele minuten overlijden terwijl andere stervenden zich weer iets herpakken, en de ademhaling iets verbeterd.


De Cheyne stokes ademhaling kan samen gaan met een reutelende ademhaling, die 'eng' klinkt.  Een reutelende ademhaling bij een stervende is verre van een aangenaam geluid.

Doordat opgedroogd slijm in de keelholte bij de stembanden blijft vastplakken, geeft dit bij de inademing een rochelend geluid. Soms denken mensen dat een stervende stikt.  Dit is echter niet waar! (vraag je verpleegkundige of arts meer uitleg)


Het geluid wordt veroorzaakt door vastgekoekt slijm, waar een stervende niet meer de kracht voor heeft om dit op te hoesten.

Soms kan het helpen om het hoofd iets te draaien, waardoor het slijm uit de mond kan lopen. Vraag eventueel hulp bij de verpleegkundige.Hoe weet je of iemand stervende is?

Lees je in dit blog


7 onmisbare inzichten als je ondersteunt in de laatste levensfase. Wil je met vertrouwen helpen en ondersteunen in de laatste levensfase? Hier volg je de gratis online video trainingReactie plaatsen