Verminderde urineproductie bij een naderend overlijden
urine

Verminderde urineproductie

Verminderde urineproductie aan het sterfbed: een teken van de naderende dood

Wanneer iemand zich in de palliatieve fase bevindt, treden er verschillende symptomen op die wijzen op het naderende einde van het leven. Deze symptomen geven aan dat het stervensproces vordert en de dood dichterbij komt. Een van deze symptomen is een verminderde urineproductie, wat een indicatie is dat de organen steeds slechter gaan functioneren.


De rol van de nieren

Bij het naderen van de dood gaan de organen, waaronder de nieren, steeds minder goed werken. Als gevolg hiervan is er een afname in de urineproductie. In de allerlaatste fase van het leven hebben mensen over het algemeen weinig vocht tot zich genomen, waardoor de urineproductie van nature al laag is. In dit blog lees je meer over wel of niet eten in de laatste levensfase. Daarnaast speelt het verminderde functioneren van de nieren hierbij een belangrijke rol.

Zichtbaarheid van verminderde urineproductie

In gevallen waarin mensen palliatieve sedatie ondergaan, kan een verblijfskatheter worden ingebracht en is de urineproductie duidelijk waar te nemen. Dit is een medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om de urine af te voeren. Hierdoor kan men de hoeveelheid urine die het lichaam produceert nauwlettend in de gaten houden.

Veranderingen in de urine tijdens de stervensfase

In de opvangzak van de urine is duidelijk te zien dat de urineproductie afneemt naarmate de stervensfase vordert. Dit komt deels doordat mensen minder vocht binnenkrijgen doordat ze minder drinken. Daarnaast speelt het verminderde functioneren van de nieren een rol. Als gevolg hiervan kan de urine een donkerdere kleur aannemen, vaak variërend van oranje tot bruinachtig. Bovendien kan de urine een penetrante geur hebben, veroorzaakt door de hoge concentratie afvalstoffen in de urine. Dit is normaal.

Urine-incontinentie en het gebruik van incontinentiemateriaal

Wanneer er geen urinekatheter is ingebracht, kan urine-incontinentie optreden in de laatste levensfase. Dit betekent dat er ongewild urineverlies plaatsvindt. Om dit op te vangen, kan er gebruik worden gemaakt van incontinentiemateriaal, zoals speciale absorberende broekjes, celstofmatjes of luiers voor volwassenen. In deze checklist vind je een lijst met mogelijke benodigdheden als je ondersteunt aan het sterfbed.

Het monitoren van verminderde urineproductie

Het observeren van de urineproductie en veranderingen daarin kan een waardevolle indicatie zijn voor het naderende einde van het leven. Het is belangrijk voor zorgverleners om aandacht te besteden aan deze symptomen en ze te bespreken met de patiënt en diens naasten. Door het begrijpen en herkennen van deze signalen van een naderend overlijden kunnen zij passende palliatieve zorg bieden en het comfort van de patiënt bevorderen tijdens deze laatste fase van het leven. Naast medische zorgprofessionals kan een levenseinde doula zorgdragen voor comfort, veiligheid en liefdevolle ondersteuning.

Met de bovenstaande informatie kun je een duidelijk beeld vormen van de verminderde urineproductie als symptoom van de naderende dood in de palliatieve fase. Het monitoren van deze veranderingen en het begrijpen van de bijbehorende symptomen kunnen helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan patiënten in deze moeilijke tijd.


Reactie plaatsen

Op de hoogte blijven van (gratis) workshops en trainingen over stervensbegeleiding?