Stervensproces
Stervensproces

Het stervensproces


Het stervensproces

Als het overlijden dichterbij komt treden er lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele veranderingen op.

Niet bij iedereen zijn deze veranderingen duidelijk waarneembaar en de symptomen die een naderende dood aankondigen kunnen wisselen.
( We gaan ervan uit dat iemand niet overlijdt aan een acute dood zoals een verkeersongeval of een hartaanval. we gaan er vanuit dat door ziekte of ouderdom versterving plaats vind in de laatste levensfase.) 
Het stervensproces kunnen we op verschillende manieren beschrijven. Het kan vanuit een biologisch oogpunt als ook van een spiritueel oogpunt.

Wat gebeurt er tijdens een stervensproces?


Het feit (voor mij) is dat er veel gebeurt tijdens het stervensproces. Er vinden lichamelijke (fysiek) veranderingen plaats. Het lichaam gaat achteruit. Als het stervensproces inzet (ik heb het niet over acute sterfte), dan herkennen we dit aan een aantal symptomen die wijzen dat de dood nadert.
Naast deze meestal duidelijk waarneembare lichamelijke symptomen van het sterven. Zijn er ook veranderingen op het mentale gebied. In de laatste dagen-soms zelf maanden van het leven trekken stervenden zich steeds vaker terug in hun eigen wereld. Ze lijken minder belangstelling te hebben voor de zaken die er om heen gebeuren. 

Op het emotioneel vlak gebeurt er veel. Meestal zijn in voorafgaande stadium wisselingen in de emoties. Verdriet en depressieve gevoelens bijvoorbeeld. Later in de stervensfase komt agitatie en boosheid vaker voor. Meestal wordt dit opgevolgd in een fase van berusting.


Wat gebeurt er met je Ziel als je sterft?


Spiritueel gebeurt er ook het e.e.a. Mijn mening is dat stervenden aan het eind van hun leven vaak de noodzaak vinden om terug te kijken op het leven. Voor veel mensen is de dood een overgang naar iets anders. In deze podcast een visie wat er gebeurt met de ziel bij een overlijden.

Gratis checklist ter voorbereiding op de laatste levensfase?