Verminderde urineproductie voor het overlijden
Minder urineproductie voor een overlijden

Symptomen van een naderende dood. Verminderde urineproductie

Er treden symptomen op als de dood nadert wanneer mensen palliatief ziek zijn. Op deze manier weet je dat het sterven dichterbij komt. Hoe meer en duidelijker de symptomen zijn, hoe verder het stervensproces vordert en de dood dichterbij komt.

Een van deze symptomen van een naderende dood zijn dat de organen steeds slechter gaan werken. Dat is ook waarneembaar aan het uitscheidings stelsel.
De nieren gaan slechter werken.

Doordat o.a de nieren steeds slechter gaan werken, en mensen over het algemeen weinig gedronken hebben in de allerlaatste fase van het leven, is er weinig urineproductie.
Uiteindelijk stopt de urineproductie.
Vaak hebben mensen in de laatste levensfase (bij palliatieve sedatie) een verblijfskatheter ingebracht gekregen, op deze manier kun je dit duidelijk waarnemen.

In de opvangzak van de urine kun je duidelijk zien hoeveel urine het lichaam produceert. Dat wordt in de palliatieve/ terminale fase steeds minder. Deels omdat mensen minder vocht binnen krijgen; ze drinken minder. Deels omdat de nieren minder goed werken.

De urine kleurt steeds donkerder (vaak tot oranje of bruinachtige kleur). De urine geeft een penetrante geur af, vanwege de sterke concentratie van afvalstoffen in de urine.

Als mensen geen urinekatheter hebben ingebracht dan treedt er vaak urine-incontinentie op. Dit verlies van urine kan worden opgevangen middels incontinentiemateriaal.

Mijn naam is Diana Stassen en ik geef les in stervensbegeleiding. In de training Stervensgoed level 1, ontdek je hoe je een overlijden kunt herkennen en wat je doet om te ondersteunen.

Ik begeleid veel mensen die een diagnose uitgezaaide kanker hebben gekregen. Meestal gaan deze mensen op een rustige manier dit leven uit. Dit beeld hebben de meeste mensen niet. Er zijn allerlei spookverhalen omtrent overlijden. Dit wil ik graag ophelderen.
Reactie plaatsen