Wat doet een Stervensgoed/ levenseinde doula
perfecte stervensbegeleider

Wat doet een Stervensgoed levenseinde doula?

De Stervensgoed levenseinde doula ondersteunt op een niet medische manier bij thema's rondom leven, sterven en dood

Werkzaamheden van een Stervensgoed/ levenseinde doula

De werkzaamheden van een Stervensgoed levenseinde doula zijn erg breed en variërend. Omdat de Stervensgoeddoula een zelfstandig beroep is dat alles te maken heeft met de persoonlijkheid van de doula, geeft iedere doula hier een persoonlijke zwaai aan.

Persoonlijk juich ik dat alleen maar toe, omdat op deze manier mensen op verschillende manieren worden ondersteunt rondom leven, sterven en dood.

Het kan gaan om 1 op 1 ondersteuning voor stervende en diens naasten, maar voorlichting geven (aan gezonde mensen) is ook een belangrijke taak van de Stervensgoed doula.

Voorbeelden van werkzaamheden van een Stervensgoed levenseinde doula:

  1. De Stervensgoeddoula geeft informatie om de stervende en anderen te helpen bij het maken van keuzes over en/of het begrijpen van het stervensproces.
  2. De Stervensgoeddoula helpt de stervende en dierbaren bij het plannen van hun wensen tijdens de laatste dagen van het leven. 
  3. De Stervensgoeddoula ondersteunt in de laatste dagen van het leven volgens de wensen en behoeften van de stervenden en diens naasten (waken)
  4. Een Stervensgoeddoula voorziet van een levenseindeplan waarin alle belangrijke aspecten van de laatste levensfase worden uitgewerkt om het gevoel van betekenis te verdiepen en meer comfort te brengen aan alle betrokkenen.
  5. De Stervensgoeddoula kan dierbaren en zorgverleners informeren over de tekenen en symptomen van het stervensproces en de naderende dood. 
  6. Na een overlijden, of een ander afscheid kan de Stervensgoeddoula nabestaanden helpen bij rouw en verlies
  7. De Stervensgoeddoula kan een ritueel vormgeven dat helpt bij afscheid nemen
  8. De Stervensgoeddoula geeft een workshop voor mantelzorgers
  9. De Stervensgoeddoula vertelt over leven en dood voor kinderen op een basisschool die te maken hebben met verlies
  10. De Stervensgoeddoula helpt bij angst voor de dood

In deze video luister je naar nog een aantal voorbeelden


Reactie plaatsen

Op de hoogte blijven van (gratis) workshops en trainingen over stervensbegeleiding?