Ster in Zorg

Dank je! Je hebt (weer) een stap gezet voor betere ondersteuning in de laatste levensfase

Iedere week is er een nieuwe podcast Stervensgoed met praktische en spirituele inzichten over ondersteunen in de laatste levensfase.